Kreativa Europa MEDIA

MEDIMED Doc Market

Bild

MEDIMED arrangeras i Sitges och där presenteras ett urval av dokumentärprojekt och färdiga dokumentärer i syfte att förstärka det kreativa och yrkesmässiga utbytet mellan medelhavsländerna och EU-länderna.

MEDIMED letar nu efter nya dokumentärprojekt i utveckling som har 25 % av sin finansiering säkrad och/eller sändingsgaranti eller samproduktionsavtal. De letar efter europeiska producenter och filmskapare som kan skapa självständigt producerade dokumentärer och som tar kreativa risker, belyser problem och visar upp perspektiv som vanligtvis inte syns på tv. De letar efter starka projekt i utveckling eller produktion som kan attrahera internationella kanaler, samproducenter eller andra finansiärer. Både serier och filmer eftersöks.

Skriv ut