Kreativa Europa MEDIA

MIPCOM

Bild

MEDIA Stands erbjuder oberoende producenter att delta på MIPCOM, höstens stora TV-marknad i Cannes, till ett mycket fördelaktigt pris. MIPCOM, med ca 12.000 ackrediterade professionella, erbjuder unika möjligheter att lära känna den internationella kommersiella marknaden. Deltar du genom MEDIA Stands kan du arbeta från MEDIA:s monter (680m2) med utrymme för möten, arbete, screening, exponering av material samt bar för informella möten med kollegor och affärskontakter. MEDIA Stands listar sina deltagare med filmer i egen katalog, på internet och i en broschyr som distribueras till samtliga ackrediterade. Dessutom får ackrediterade tillgång till möten med finansiärer som arrangeras av MEDIA Stands på MEDIA-området. Anmäl dig på MEDIA Stands webbplats.

Skriv ut