Kreativa Europa MEDIA

Queer Lisboa

queerlisboa.pngQueer Lisboa är den enda portugisiska filmfestival som enbart ägnar sig åt filmer på HBTQ-teman, s.k. Queer Cinema. Det är festivalens syfte att finna de estetiskt och narrativt mest tilltalande titlar som finns i det internationella panoramat, så att publiken får tillgång till filmer vars synlighet inom filmkretsen annars är begränsad.

Festivalen hålls nu även i Porto i oktober.

Skriv ut