Kreativa Europa MEDIA

Sundance Film Festival


© Sundance Institute. Photo : Jemal Countess

Det största forumet för amerikansk independentfilm, som kulminerar i prisutdelningen av Sundance Film Festival Awards äger rum i Park City, Utah. Under denna festival stödjer European Film Promotion utvalda europeiska filmers deltagande. Säljagenter och producenter kan söka detta stöd för att marknadsföra sina filmer genom det MEDIA-finansierade initiativet Film Sales Support.

Skriv ut