Kreativa Europa MEDIA

Toronto International Film Festival

Bild

Denna festival är en av de festivaler som stödjs av European Film Promotion. Säljagenter och producenter kan söka stöd för att marknadsföra sina filmer, genom det MEDIA-finansierade initiativet Film Sales Support (FSS).

Skriv ut