Kreativa Europa MEDIA

Informationsmöten om våra stöd

Vår handläggarorganisation EACEA har anordnat informationsmöten om stöden samt hur man hittar i portalen. Följ länken nedan och se de inspelade mötena i efterhand. Mötena ges på engelska.

Onsdag 30 juni kl. 10.00-11.30
Stöd till marknader och nätverk samt stöd till främjande av talang och kunskap

Torsdag 1 juli kl. 14.00-15.30
Slate och mini-slate

Torsdag 1 juli kl. 16.00-17.30
Samutveckling av ett projekt

Fredag 2 juli kl. 10.30-12.00
VOD-nätverk

Fredag 2 juli kl. 14.00-15.30
TV och onlineinnehåll

Måndag 5 juli kl. 10.00-11.30
Innovativa verktyg och Creative Innovation Lab

Måndag 5 juli kl. 15.00-17.00
Journalism och nyhetsmedier (EACEA i samarbete med CNECT)

Torsdag 15 juli kl. 15.00-16.30
Festivaler

Fredag 16 juli kl. 10.30-12.00
Publikutveckling och filmkunnighet

Möte med inriktning på producentstöden om hur man hittar i portalen finns att ladda ned.

Länk till alla informationsmöten

Skriv ut