Kreativa Europa MEDIA

Informationsmöten om våra stöd

Vår handläggarorganisation EACEA har anordnat informationsmöten om stöden samt hur man hittar i portalen. Följ länken nedan och se de inspelade mötena i efterhand. Mötena ges på engelska.

Via denna länk hittar du presentationer för följande stöd:

  • Stöd till marknader och nätverk samt stöd till främjande av talang och kunskap
  • Slate och mini-slate
  • Samutveckling av ett projekt
  • VOD-nätverk
  • TV och onlineinnehåll
  • Innovativa verktyg och Creative Innovation Lab
  • Journalism och nyhetsmedier (EACEA i samarbete med CNECT)
  • Festivaler Publikutveckling och filmkunnighet

Funding and tender opportunities portal

Om du vill lära dig mer om den nya ansökningsportalen hittar du en presentation av denna här.

 

Skriv ut