Kreativa Europa MEDIA

ACE Producers

Vill du veta mer om vad ACE erbjuder? Anmäl dig till deras webbinarium som hålls den 19 april 16.00. För att anmäla dig, mejla till ace@ace-producers.com.

ACE vänder sig till europeiska filmproducenter som har producerat minst en spelfilm. Kurser ger individuell handledning för de projekt producenten har i utveckling. Varje vår ordnas en träff för ACE-nätverkets tidigare och nuvarande deltagare då medlemmarna får möjlighet att träffas och knyta nya kontakter. ACE anordnar även andra träffar och seminarier om samproduktion, nya teknologier och producentskap. Syftet med ACE är att hjälpa filmproducenter att höja kompetensen i utveckling och chefsskap samt att förbättra deras kunskaper om den internationella marknaden, nya teknologier, finansiering, distribution och affärsmöjligheter. Kursen består av tre workshops.

ACE stärker oberoende producenter genom det nätverk de skapat över åren. Den kunskap som finns i nätverket hjälper producenter att ta sig an utmaningar och ta vara på möjligheterna i en bransch som ständigt förändras.

ACE Producers möjliggör djupa samarbeten genom en ärlig dialog i det trygga utrymmet som är ACE-nätverket. Tillsammans utgör nätverket en grogrund för värdefullt utbyte av kunskap på högsta nivå inom den oberoende audiovisuella industrin i Europa och bortom.

Skriv ut