Kreativa Europa MEDIA

CPH:Lab

CPH:LAB är ett program för talangutveckling och fortbildning för tjugo internationella filmskapare. Övergripande mål är att stimulera innovation inom ramen för en internationell inkubator med fokus :

1. stödja nya, innovativa kreativa processer (utveckling och produktion),
2. stödja nya strategier för samproduktion genom att inrätta konkreta kreativa partnerskap,
3. uppmuntra nya finansieringsprocesser med fokus mikrobudgetering.

Skriv ut