Kreativa Europa MEDIA

POWR Baltic Stories Exchange

POWR

POWR är en kurs riktad främst till nordiska och baltiska manusförfattare där deltagarna får feedback på sina projekt och träning i att pitcha under tre dagar. De letar efter sex långfilmsprojekt som är i tidig utveckling och som aktivt söker producenter. Kursen avslutas med en pitching inför inbjudna beslutstagare. POWR Baltic Stories Exchange arrangeras under Baltic Event i Tallinn och är ett samarbete mellan de baltiska och nordiska MEDIA-deskarna samt Baltic Event.

Kriterier för sökande projekt:

  • Långfilmsprojekt ämnade för bio (inkl. genreprojekt)
  • Potential för en internationell marknad och samproduktion
  • Endast projekt från Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Danmark, Norge, Island och Irland

Det som behövs för ansökan är:

  • Ifyllt ansökningsformulär
  • Kort synopsis (3 sidor)
  • Kort CV (2 sidor)
  • En kort motivation för varför du vill delta samt tidigare erfarenhet av pitchande (1 sida)

Intresserade manusförfattare skickar ansökningshandlingarna till powr@poff.ee senast den 2 september 2019.

Boende, mat och deltagande är kostnadsfritt men kostnad för resa tillkommer.

Skriv ut