Kreativa Europa MEDIA

Screen Leaders

Bild

Den irländska organisationen FÁS Screen Training Ireland har öppnat sin ledarskapskurs för europeiska bolag inom film, tv, digitala media, reklam, postproduktionsbolag och servicebolag. Screen Leaders ger en anpassad utbildning i strategisk planering, bolagsstruktur, ledarskap och finansiell planering. Kursen äger rum under en 6-månadersperiod med tre moduler. Enskilda möten varvas med föreläsningar. Två personer i beslutsfattande ställning från varje bolag är välkomna att delta.

Module 1: 26th – 30th September 2021 – online

Module 2:

  • Strategy and Finance Business Coaching – October/November 2021 – online
  • Strategy and Leaderships Business Coaching – November/December 2021 – online
  • Module 3: Residential in Limerick, Ireland:  16th – 20th January 2022

Deadline för att ansöka är fredag den 11 juni 2021.

Skriv ut