Kreativa Europa MEDIA

Loggor, guider och länkar

Delprogrammet MEDIA finansierar och/eller samarbetar med ett antal organisationer som marknadsför europeisk film och som på andra sätt stödjer den europeiska branschen. Nedan hittar du länkar till guider och externa webbsidor med europeiska resurser.

Loggor

Nuvarande programperiod

Kreativa Europa 2021-2027

Tidigare programperioder

Kreativa Europa MEDIA 2014-2020
MEDIA 2007 - 2013 (nedladdning av fil)

Externa webbsidor

ACPCultures+

ACPCultures+ är ett program fokuserat på kulturellt och konstnärligt samarbete mellan aktörer inom EU och ACP-nationerna (Afrika, Pacific & Caribbean). Inkluderar även film.
www.acpculturesplus.eu

Cartoon

Samlingspunkt för europeisk animation som organiserar ett flertal seminarier och finansieringsforum under året.
www.cartoon-media.be

Cinando

Cinando.com är en databas för filmbranschen där man hittar kontaktuppgifter, filmer till salu, projekt i utveckling och mycket mer.
www.cinando.com

Cine-Regio

Cine-Regio är ett nätverk för 43 regionala filmfonder i Europa. 
Cineregio

Cineuropa

Branschinriktad webbplats med mångsidig information om den europeiska filmindustrin, både om filmer som är i produktion och färdiga verk.
www.cineuropa.org

Draft Horizon 2020

The European Games Developer Federation har framställt ett sammanfattande utkast från EU:s forskningsprogram Horizon 2020 där relevanta stöd under 2016-2017 för spelutvecklare och organisationer som stödjer spelutvecklare listas.
Draft Horizon 2020

Europa Cinemas

Nätverk av biografer som visar stor andel europeisk film. Medlemmar så väl som icke-medlemmar kan ansöka om stöd. 
www.europa-cinemas.org

Europa Distribution

Europa Distribution är en sammanslutning av 80 oberoende europeiska distributörer från 22 länder. Medlemmarna utbyter information om hur man jobbar med olika titlar och till sin hjälp har man databasen CIDINET.
www.europa-distribution.org

European Audiovisual Observatory

Europarådets institution för statistik och analys av den europeiska mediemarknaden. Publicerar ett antal rapporter varje år och samlar filmstatistik i en mängd olika databaser. Några av de mest användbara databaserna är Lumiere där man kan hitta biografstatistik samt Mavise som är en förteckning på tv-kanaler och VOD-tjänster.
www.obs.coe.int

European Documentary Network

Nätverk för den europeiska dokumentärbranschen. Anordnar ett antal workshops i samband med de större dokumentärfestivalerna, samt ger ut en komplett guide över tv-kanaler som finansierar dokumentärproduktioner. 
www.edn.dk

European Film Academy

Arrangerar varje år European Film Awards, där årets bästa europeiska filmer belönas. Dessutom arrangerar EFA masterclasses och andra evenemang.
www.europeanfilmacademy.org

European Film Promotion

EFP marknadsför europeisk film och dess nyckelpersoner både inom och utanför Europa. 
www.efp-online.com

Eye on Films

Eye on Films är ett unikt globalt filmnätverk som ska underlätta för debutfilmer att resa nå ut över det egna landets gränser och få festivalvisning och reguljär distribution. Nätverket grundades 2011. 
Eye on Films

Global Incentives Index 2018

En detaljerad överblick av samtliga nationella, statliga och provinsiella automatiska produktionsincitament och finansieringsstimulanser. Sammanställt av Olsberg SPI och publicerad av World of Locations.
Global Incentives Index 2018

Kreativa Europas projektdatabas

Kreativa Europa har en databas som innehåller många av de projekt som har fått stöd av programmet. Här kan man till exempel få en summering av vad projektet handlar om, hur stort stödet från Kreativa Europa är och eventuella partners. 
Dissemination plattform

MEDIA Stands

Organiserar Kreativa Europas monter på de stora film- och tvmarknaderna; MIPCOM, Cannes, Berlin. Genom MEDIA Stands är det möjligt att delta i dessa marknader till mycket förmånliga villkor. 
www.media-stands.eu

MEDIA Salles

Marknadsför biografvisning av europeisk film. 
www.mediasalles.it

MEDIA Film Database (MFDB)

MFDB är en databas med information om filmer som fått mediastöd och som administreras av den katalanska Kreativa Europa-desken. 
www.mfdb.eu

Nordisk Panorama

Samlingspunkt för den nordiska kort- och dokumentärbranschen. Anordnar varje år Twelve for the Future för nya dokumentärtalanger samt festivalen Nordisk Panorama med finansieringsforumet Nordisk Forum. Stor online-filmkatalog. 
www.nordiskpanorama.com

Online Film Financing

OLFFI är en databas som samlar information om film- och tv-finansiering. 
www.olffi.com

The European Producers Club (EPC)

EPC är en sammanslutning av ca 50 oberoende producenter och fungerar som tankesmedja och lobbyorganisation som arbetar för att främja europeisk samproduktion. EPC anordnar samproduktionsforum under flera större europeiska festivaler. 
www.europeanproducersclub.org

Guider

Coproducing with the Nordic Countries

Det danska filminstitutet sätter årligen samman en guide till samproduktion med nordiska länder. Där hittar du information om nationella, regionala och pan-nordiska stöd och filmkommisioner.
Coproducing with the Nordic Countries

Creative Connections *

Creative Connections är en guide som sammanställts av UK Film Council och Nordisk Film & TV-fond i samarbete med de nordiska Kreativa Europa-deskarna och ambassader. Guiden ger en bild av branschen i Storbritannien och Norden och är till hjälp om man vill samproducera.
Creative Connections

The Creative Input

The Creative Input är ett urval av högkvalificerade nordiska klippare, ljuddesigner och kompositörer och utgör ett verktyg för producenter som ska samproducera med våra nordiska grannländer.
The Creative Input

Drama Series Financing in Europe

Katalogen Drama Series Financing in Europe är framtagen speciellt för tv-serie evenemanget Series Lab Hamburg. I den hittar information om finansiärer från de länder som samarbetar kring arrangemanget.
Drama Series Financing in Europe 2016

Game Funding Guide

En förteckning över olika europeiska stöd till dataspelsutveckling sammanställd av Creative Europe Desk Denmark.
Game Funding Guide 2016

Film Literacy Initiatives 2014

Kreativa Europaprogrammet har satt ett ökat fokus på publikutveckling och filmkunnighet. Därför har Kreativa Europadeskar runt om i Europa samarbetat för att skapa denna översikt över europeiska filmkunnighetsinitiativ.
Film Literacy Initiatives 2014

Fund Finder

Nätverket IETM har sammanställt en guide för att hitta finansiering för sitt kulturprojekt utanför Kreativa Europa som exempelvis vad det finns för möjligheter för kultur inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020.
Fund Finder

Guide on complementary documentary financing

Denna guide till komplementerande finansieringmöjligheter för dokumentärfilm är skapad av en sammanslutning av filmorganisationer med Montreals dokumentärobservatorie i spetsen. Här hittar du finansieringskällor i Europa och Nordamerika som är alternativ till de reguljära nationella stödordningarna. Guiden finns bara på franska.
Guide des financements complémentaires pour le documentaire

Guide till gräsrotsfinansiering

EU-kommissionen har satt samman en guide till gräsrotsfinansiering eller sk crowd funding. Guiden är tänkt som en hjälp till alla som är intresserad av alternativ till traditionella finansieringsmodeller. Lär dig allt om möjligheterna och riskerna med gräsrotsfinansiering.
Gräsrotsfinansiering i korta drag

Skriv ut