Kreativa Europa MEDIA
domullis
Kreativa Europa Desk MEDIA består av Ulrika Nisell och Dominic Chennaya Cecilgård.

Kreativa Europa Desk MEDIA

Kreativa Europa Desk MEDIA förmedlar information om de möjligheter som Kreativa Europa delprogram MEDIA erbjuder, tillhandahåller riktlinjer och ansökningshandlingar, svarar på frågor och assisterar de sökande i själva ansökningsarbetet.

Sedan Sverige anslöt sig till MEDIA-programmet år 1993 fungerar Kreativa Europa Desk MEDIA som nationellt informationskontor för delprogrammet. För kontaktinformation till övriga länders deskar, klicka här.

Kreativa Europa Desk MEDIA ger individuell rådgivning om stödmöjligheter för internationella projekt, sprider information om olika vidareutbildningar, seminarier och nätverksmöjligheter för branschverksamma, samt ger ut nyhetsbladet Kreativa Europa i Fokus med information om programmet och projekt som fått stöd m.m.

Kreativa Europa Desk MEDIA organiserar informationsmöten och seminarier på lokal och nationell nivå för att branschverksamma över hela landet ska få veta mer om möjligheterna inom delprogrammet MEDIA samt få möjlighet till kompetensutveckling inom för branschen relevanta områden och ämnen.

På svenska Kreativa Europa Desk MEDIA i Filmhuset, Stockholm arbetar Ulrika Nisell och Dominic Chennaya Cecilgård. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Ulrika Nisell, Head of Office
Telefon: 08-665 12 05
E-post: ulrika.nisell@filminstitutet.se

Lena Ek, koordinator och kommunikatör (vikarierande)
Telefon: 08-665 12 98
E-post: lena.ek@filminstitutet.se

 

Dominic Chennaya Cecilgård, koordinator och kommunikatör (Föräldrarledig tom feb 2024)
Telefon: 08-665 12 07
E-post: dominic.chennaya@filminstitutet.se

 

Skriv ut