Kreativa Europa MEDIA

Vad är Kreativa Europa?

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna. Nuvarande programperiod löper mellan 2021-2027 och har en total budget om 2,4 miljarder euro för hela programperioden.

Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik. Programmet är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde.

Kreativa Europa Desk Sverige svarar på frågor om programmet och ger råd vid ansökan. I Sverige delar Statens Kulturråd och Svenska Filminstitutet på uppdraget. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA.

Skriv ut