Kreativa Europa MEDIA
Från föreställningen Peka Trumma Dansa av Teater Tre
Från föreställningen Peka Trumma Dansa av Teater Tre. Del i samarbetsprojektet Small Size, Performing Arts For Early Years. Foto: ©Martin Skoog

Delprogram Kultur

Kreativa Europa är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde som bland annat inkluderar ett finansiellt lånegarantiinstrument.

Delprogrammet kultur vänder sig till aktörer inom samtliga kulturella och kreativa sektorer (scenkonst, bildkonst, kulturarv och kulturmiljö, litteratur, arkitektur, design, arkiv, bibliotek, utgivningsverksamhet, radio). Även aktörer inom den audiovisuella sektorn kan vara part i samarbetsprojekt. Stöd finns för internationella samarbetsprojekt, europeiska nätverk och plattformar samt översättning och spridning av europeisk skönlitteratur.

Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur. Vänd dig i första hand till Kreativa Europa Desk Kultur för frågor som gäller detta delprogram.

Kontakt:

Elin Rosenström
elin.rosenstrom@kulturradet.se
08-519 264 15

Kreativa Europa Desk Kultur

Skriv ut