Kreativa Europa MEDIA

Delprogram MEDIA

Kreativa Europa är EU:s stöd till den kulturella och kreativa sektorn i Europa. Inom Kreativa Europa så stöder delprogrammet MEDIA den audiovisuella industrin, det vill säga film, tv och interaktiva medier.

Byt sida

Inom delprogrammet MEDIA ligger fokus på det som händer före och efter produktionen av ett verk:

 • fortbildning av yrkesverksamma
 • utveckling av projekt inom drama, dokumentär, animation och interaktiva medier
 • marknadsföring
 • distribution
 • filmfestivaler 

Stöden inom delprogrammet MEDIA är utformade för att komplettera regionala och nationella stöd i medlemsländerna.

Kreativa Europa delprogram MEDIA är fortsättningen på EU:s MEDIA-program som har funnits sedan 1991 och som nu är inne på sin femte generation.

Kreativa Europa-programmet löper åren 2014-2020. Den sammanlagda budgeten för perioden är 1,46 miljarder euro av vilka 56% går till delprogram MEDIA. 

Riktlinjerna för Kreativa Europa-stöden följer i stort principerna för övriga EU-stöd. De kan i de flesta fall inte överstiga 50 procent av projektkostnaderna och den sökande måste kunna garantera resterande finansiering. Stöd ges i form av bidrag som regleras av kontrakt.

Ansökningar från mindre EU-länder med begränsad egen produktion (bland andra Sverige) får ofta extra poäng.

Kreativa Europa-programmet:

 • Skyddar och främjar europeisk kulturell och språklig mångfald samt bevarar Europas kulturrikedomar.
 • Bidrar till Europas mål för smart, hållbar och inkluderande ekonomiskt tillväxt.
 • Hjälper de kulturella och kreativa sektorerna att anpassa sig till digitalisering och globalisering.
 • Öppnar för nya internationella möjligheter, marknader och ny publik.
 • Bygger vidare på framgången hos programmen MEDIA, MEDIA Mundus och Kultur.

Delprogrammet MEDIA:s tidigare generationer:

 • MEDIA I: 1991-1995
 • MEDIA II: 1996-2000
 • MEDIA Plus: 2001-2006
 • MEDIA 2007: 2007-2013
Skriv ut