Kreativa Europa MEDIA

Delprogram MEDIA

Kreativa Europa är EU:s stödprogram till den kulturella och kreativa sektorn i Europa. Inom Kreativa Europa så stöder delprogrammet MEDIA den audiovisuella industrin, det vill säga film, tv och interaktiva medier.

Inom delprogrammet MEDIA ligger fokus på det som händer före och efter produktionen av ett verk:

 • fortbildning av yrkesverksamma
 • utveckling av projekt inom drama, dokumentär, animation och interaktiva medier
 • marknadsföring
 • distribution
 • filmfestivaler & marknader 

Stöden inom delprogrammet MEDIA är utformade för att komplettera regionala och nationella stöd i medlemsländerna.

Kreativa Europas delprogram MEDIA är fortsättningen på EU:s MEDIA-program som har funnits sedan 1991 och som nu är inne på sin sjätte generation.

CE20212027.jpg

Efter en försening sjösattes det nya programmet den 26 maj 2021 när arbetsprogrammet för 2021 godkändes. Under 2021 allokerade Kreativa Europa rekordsumman 300 miljoner euro för att hjälpa branschen och kulturutövare från hela den kulturella och kreativa sektorn att samarbeta tvärsektoriellt och över gränser för att nå nya publiker.

Riktlinjerna för Kreativa Europa-stöden följer i stort principerna för övriga EU-stöd. De kan i de flesta fall inte överstiga 50 procent av projektkostnaderna och den sökande måste kunna garantera resterande finansiering. Stöd ges i form av bidrag som regleras av kontrakt.

Programmets allmänna mål

 • Att skydda, utveckla och främja europeisk kulturell och språklig mångfald och kulturarv
 • Att stärka konkurrenskraften och den ekonomiska potentialen hos KKS, särskilt hos den audiovisuella sektorn.

Dessa mål ska uppnås genom att:

 • Förstärka konstnärligt och kulturellt samarbete på europeisk nivå, för att kunna stötta skapandet av europeiska verk och stärka den ekonomiska, sociala och externa dimensionen inom projekt samt stärka innovation och rörlighet i Europas KKS (gäller Kreativa Europa Kultur).
 • Främja konkurrenskraft, skalbarhet, samarbete, innovation och hållbarhet, bland annat genom ökad rörlighet inom den europeiska audiovisuella sektorn (gäller Kreativa Europa MEDIA).
 • Stärka policysamarbete och innovativa projekt som rör samtliga delar av programmet, stärka en mångfaldig, oberoende och pluralistisk mediemiljö och mediekunnighet och genom detta främja en frihet för konstnärliga uttryck, interkulturell dialog och social inkludering (gäller den tvärsektoriella delen av programmet).

Delprogrammet MEDIA:s tidigare generationer:

 • MEDIA I: 1991-1995
 • MEDIA II: 1996-2000
 • MEDIA Plus: 2001-2006
 • MEDIA 2007: 2007-2013
 • Kreativa Europa MEDIA: 2014-2020
Skriv ut