Kreativa Europa MEDIA

EU-kommissionen och EACEA

Kreativa Europa programmet hör till europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (CNECT) och administreras av handläggarorganisationen Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

EU-kommissionens MEDIA-enhet

Kreativa Europa delprogram MEDIA lyder under EU-kommissionär Thierry Breton.  EU-kommissionen har tillsammans med andra organ ansvar för de politiska beslut som gäller Kreativa Europa, liksom för programmets budget. Till ansvarsområden hör även kommunikation och utvärdering av programmet.

 
Thierry Breton

EU-kommissionens MEDIA-enhet leds av Lucia Recalde.

 
Lucia Recalde

På central politisk nivå finns även en Kreativa Europa-kommitté, som löpande utvärderar programmets resultat och tar ställning till förändringar. Kulturdepartementet utser Sveriges ombud i kommittén, som består av representanter för alla medlemsländer.

Kontakta EU-kommissionens MEDIA-enhet:
Lucia Recalde Langarica, Head of MEDIA Unit  
European Commission Directorate-General for Communications Networks, 
Content and Technology Directorate G – Media & Data Unit G.6 - Media Support Programmes Office: Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgium
E-post: eac-media@ec.europa.eu   
Tel: +32-2-29 91281

EACEA - Handläggare i Bryssel

Harald Treitenbrein 
Harald Trettenbrein

Ansökningar registreras, behandlas och administreras av MEDIA-gruppen inom EACEA, där Harald Trettenbrein är ansvarig. Till sin hjälp finns också expertrådgivare från respektive medlemsland som deltar i värdering av ansökningarna. Experter behövs inom alla de områden där MEDIA tillhandahåller stöd. Om du är intresserad av att bli expert, kontakta oss på desken eller EACEA.

Adress: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe MEDIA
1 Avenue du Bourget BOUR
BE-1140 Bryssel
Belgien

Besök: Rue Colonel Bourg 135-139, Bryssel

Tel: +32 2 296 35 96
Fax : +32 2 299 92 14

Skriv ut