Kreativa Europa MEDIA
mr2019_cover-webbanner1200x566_cu_monitoringreport_2019.jpg

Kreativa Europa – Reaching Audiences Across Borders

Delprogrammet Kreativa Europa MEDIA hjälper den europeiska audiovisuella branschen genom att stödja skapande, distribution och marknadsföring av europeiska verk. Som ett svar på rekommendationen som framkom i halvtidsutvärderingen av Kreativa Europa, har en översiktsrapport gjorts för att bättre kommunicera ut programmets resultat.

Rapporten använder sig av både kvalitativa och kvantitativa indikatorer. Nyckelupptäckter är bl. a att MEDIA:

  • Hjälpte cirkulationen av verk över gränser, i linje med den digitala inre marknadens strategi
  • Stöttade kulturell mångfald och konkurrenskraft genom högkvalitativa verk
  • Hjälpte till i jämställdhetsarbetet
  • Deltagare påtalar hur viktig fortbildningen varit för att utveckla sin kompetens, för att träffa möjliga samarbetspartners från andra länder, och för att skapa nya projekt
  • Success stories – Nya typer av berättande, innovativa sätt att nå publiken och ökad synlighet för europeiska verk
Skriv ut