Kreativa Europa MEDIA
serieslab

Series Lab Hamburg

Series Lab Hamburg är en 2,5 dagar lång utvecklingsworkshop med fokus på samproduktion. Workshopen för samman europeiska producenter som letar efter internationella partners till sina TV-projekt. Labbet äger rum digitalt den 22-24 juni 2021.

Projekten:

Labbet är öppet att söka för dramaserier under utveckling med minsta finansiering säkrad och som dessutom har tydlig internationell potential. Sökande bolag måste ha tidigare erfarenhet av fiktion och det krävs fullt engagemang och deltagande från både producent och manusförfattare under Series Lab. Serien ska vara ämnad för distribution på TV eller VOD.

Labbet:

Äger rum digitalt den 22-24 juni 2021.

Fokuset för labbet är tredelat:

  • Storytelling & Utveckling
  • Finansiering & Distribution
  • Samproduktion

Series Lab Hamburg är kostnadsfritt. Om du är intresserad av att delta, mejla oss på kreativaeuropa@filminstitutet.se med bifogade ansökningshandlingar.

Deadline för ansökan är 18 april 2021.

Ansökningshandlingar kan skickas på svenska men om ni blir utvalda måste vissa dokument (treatment, koncept etc) finnas på engelska.

Series Lab är ett samarbete mellan 14 MEDIA-deskar. De 14 deltagande deskarna är Belgien, Danmark, Finland, Flandern, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz, Tyskland (Hamburg-regionen) och Österrike.

Skriv ut