Kreativa Europa MEDIA

Series Lab Hamburg

Series Lab Hamburg är en 2,5 dagar lång utvecklingsworkshop med fokus på samproduktion. Workshopen för samman europeiska producenter som letar efter internationella partners till sina TV-projekt. Labbet äger rum i Hamburg den 17-19 juni 2019.

Projekten:

Labbet är öppet att söka för dramaserier under utveckling med minsta finansiering säkrad och som dessutom har tydlig internationell potential. Sökande bolag måste ha tidigare erfarenhet av fiktion och det krävs fullt engagemang och deltagande från både producent och manusförfattare under Series Lab. Serien ska vara ämnad för distribution på TV eller VOD.

Ett projekt kommer tilldelas priset  "Albatross" och får 7 500 EUR . Prissumman doneras av den tyska kanalen NDR.

Labbet:

Äger rum i Hamburg den 17-19 juni 2019.

Fokuset för labbet är tredelat:

  • Storytelling & Utveckling: Under workshopen kommer projekten att delas in i grupper. Inom varje grupp kommer projekten analyseras under ett 1,5 timmar långt peer-to-peer-samtal ledda av internationella experter inom ämnet.
  • Finansiering & Distribution: Projektlagen kommer ha individuella möten med inbjudna finansiärer från de deltagande regionerna (tv-kanaler/plattformar, fonder och internationella distributörer m.m).
  • Samproduktion: Under labbets tre dagar kommer producenterna lära känna samtliga projekt och kunna diskutera möjligheter för samproduktion och utveckling.

Kostnad:

Deltagande i Series Lab Hamburg är gratis och kost och logi ingår. Deltagare måste dock själva täcka resa till och från Hamburg.

Färdig ansökan skickas till oss på kreativaeuropa@filminstitutet.se senast den 18 april 2019.

Series Lab är ett samarbete mellan 14 MEDIA-deskar från lika många europeiska länder. De 14 deltagande länderna är Tyskland (Hamburg-regionen), Österrike, Spanien, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Italien, Schweiz och Belgien. 

Skriv ut