Kreativa Europa MEDIA

Tekniska problem

Om du har tekniska problem med din ansökan kan du följa dessa instruktioner.

Om du har tekniska problem så ska du kontakta HelpDesk INNAN deadline. Om du kontaktar HelpDesk efter kl. 12 CET/CEST middagstid Brysseltid på dagen för deadline så kan inte din ansökan godkännas på grund av principen om likabehandling.

När du kontaktar HelpDesk via epost så ska du tydligt beskriva problemet som uppstått. Du rekommenderas också att göra en skärmdump där för att illustrera problemet och bifogad denna med mailet. På skärmdumpen bör även tid och datum framgå. Bifoga även din ansökan. Meddela även HelpDesken vilket stöd du söker.

Telefon: +32 229 90705
Email : EACEA-Helpdesk@ec.europa.eu

Skriv ut