Kreativa Europa MEDIA

Validering av organisationsuppgifter och utnämning av LEAR

Har du sökt stöd från Kreativa Europa och fått ett mail från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni ombeds komplettera uppgifter kring er organisation eller utse en LEAR? Läs då vidare nedan.

Validering av organisationsuppgifter

Du som sökt stöd från Kreativa Europa har inför ansökan fått ett temporärt PIC-nummer för att kunna få ut ansökningshandlingarna. Så småningom så kommer de uppgifter ni lämnat i deltagarportalen (Participant Portal) att verifieras och ni kan under denna process kunna komma att bli kontaktade för kompletteringar. Valideringen sköts centralt av ett team som arbetar med samtliga EU-program, därför är informationen från dem standardiserad. För organisationer som sökt stöd från Kreativa Europa gäller följande:

Ett antal dokument ska laddas upp i deltagarportalen och det gör man genom att logga in här med de inloggningsuppgifter man tidigare valt och gå in och redigera ("modify organisation") sin organisation ("my organisations" under "organisations"-menyn). Dokumenten laddas upp under "Documents"-fliken och om du inte vet hur du ska klassificera dokumentet ("Document type") så välj helt enkelt "Other".

Om du sökt max 60 000 euro så ska du ladda upp:


1. Formuläret rättssubjekt - "Legal Entity Form" (välj rätt organisationsform, skriv ut, låt behörig person skriva under och skanna sedan in):

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm


2. Registerutdrag, vilka beror på organisationsform:

  • Privata bolag - Ett registerutdrag från bolagsverket samt ett från Skatteverket som indikerar om ni är momspliktiga eller ej. Dokumenten bör vara max 6 månader gamla.
  • Offentliga organisationer - Ett dokument som intygar organisationens inrättande (kopia på en lagtext, beslut el liknande) samt registerutdrag från Skatteverket som indikerar om ni är momspliktiga eller ej. Intyget från Skatteverket bör vara max 6 månader gammalt.
  • Ideella verksamheter - En kopia av stadgar eller liknande dokument som ligger som grund för verksamheten och som intygar att ingen utdelning till ägare eller medlemmar ska ske.

 

Om du sökt mer än 60 000 euro ska du även ladda upp:


3. Financial Capacity Form. Här ska du välja formulär beroende på vilket stöd du sökt. Navigera till stödets webbplats (den engelska) genom vår webbsida och hämta dokumentet därifrån.


4. Årsredovisningar ett eller flera år tillbaka i tiden. För bolag ska man skicka de senaste två årsredovisningarna (eller för nystartade bolag de man har - har man inget så skickar man inget). Reglerna för ideella företag och offentliga verksamheter så kan olika regler gälla (dock max 2 år bakåt i tiden). Navigera till stödets webbplats (den engelska) genom vår webbsida och konsultera dokumentet "Guide for applicants" (kan också kallas "How to apply").


5. Ytterligare dokument kan komma att efterfrågas beroende på stödform. Navigera till stödets webbplats (den engelska) genom vår webbsida och konsultera dokumentet "Guide for applicants" (kan också kallas "How to apply").


Utnämning av LEAR

Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som kan gå in och ändra bolagsuppgifterna efter att Bryssel validerat bolaget. Alltså bör det vara en person på bolaget som är permanent och inte den som är ansvarig för en ansökan. T ex VD-sekreterare eller annan administrativ personal. 


Följ stegen den här webbplatsen för instruktioner om hur man utser en LEAR:

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation/lear-appointment_en.htm

Skriv ut