Kreativa Europa MEDIA
Festival invigning
Göteborgs Filmfestival har mottagit festivalstöd i många år. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Våra stöd

Delprogrammet Kreativa Europa MEDIA stöder utbildning, utveckling, marknadsföring och distribution inom film, tv och interaktiv media.

Publicering av delprogrammet Kreativa Europa MEDIA:s olika stöd sker en eller flera gånger per år. Varje stödutlysning har en eller flera ansökningsdeadlines. 

Deadlines för pågående utlysning:

 • Distribution av enskilda filmtitlar - 14 mars samt 18 juli 2024
 • TV och online-innehåll - 14 maj 2024
 • Europeiska säljagenter - 20 juni 2024
 • Biografnätverk - 16 juli 2024

Passerade deadlines

 • TV och online-innehåll - 7 dec 2023
 • Utveckling av slate - 13 dec 2023
 • Marknader och nätverk - 18 jan 2024
 • Utveckling av dataspel och immersivt innehåll - 24 jan 2024
 • Innovativa verktyg och affärsmodeller - 25 jan 2024
 • Preparatory Action: A European public sphere: a new online media offer for young Europeans - 24 jan
 • Journalistiska partnerskap - pluralism - 14 feb 2024
 • Journalistiska partnerskap - samarbeten - 14 feb 2024
 • Samutveckling av ett projekt - 6 mars 2024
 • Medie- och informationskunnighet - 7 mars 2024
 • Europeiska VOD-tjänster och plattformar - 9 april 2024
 • Festivalnätverk - 11 april 2024
 • Europeisk filmdistribution - 25 april 2024
 • Creative Innovation Lab - 25 april 2024

Nedan hittar du länkar till alla stöden.

MEDIA-stöden

Stöden från Kreativa Europa MEDIA delas in i tre olika kluster: Innehåll, Publik och Företagande. Utöver dessa faller vissa stöd inom ramen för det som kallas Sektorsövergripande stöd. Här publiceras även pilot- och specialutlysningar från Kommissionens sida.

Innehåll

Utveckling och produktion av högkvalitativt innehåll är grunden för den europeiska audiovisuella branschen. Därför finns ett flertal utvecklings- och produktionsstöd för oberoende producenter och utvecklare.

Publik

Publikklustret kopplar ihop europeiska audiovisuella verk med publiken och stöttar publikutveckling över hela Europa och internationellt. Varje år stöttar MEDIA-programmet över 1 100 biografer i 34 länder som når 65 miljoner människor över alla gränser.

Företagande

Företagandeklustret främjar innovation, skalbarhet och talangutveckling över hela den europeiska audiovisuella branschens värdekedja.

Sektorsövergripande stöd

Syftet med tvärsektoriella stöd är att stärka samarbetet mellan olika kulturella och kreativa sektorer (KKS) för att hjälpa dem övervinna gemensamma utmaningar och hitta innovativa lösningar.

 

Kommissionens specialutlysningar och Preparatory Action (pilotutlysning)

Kreativa Europa Desk MEDIA kan hjälpa sökande med alla typer av frågor som kan uppstå under ansökningsprocessen samt ge råd gällande projektet och eventuella partners. På respektive stödsida finns länkar till ansökningsportalen och andra viktiga dokument. Ansökan fylls i via portalen FTOP och hanteras av programmets centrala handläggarorganisation i Bryssel, EACEA. Där sker utvärdering av ansökan med hjälp av branschverksamma experter. Beslutet når i de flesta fall den sökande fyra till sex månader efter deadline.

 

Termer och begrepp

Level playing field

Inom MEDIA-delprogrammet anses – om inte annat specificeras i texten nedan – följande som länder med låg audiovisuell kapacitet:

Grupp A: Estland, Grekland, Kroatien, Rumänien, Polen, Portugal, Tjeckien.

Grupp B: Bulgarien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, Slovenien, Ungern.

Följande länder utanför EU kan också räknas in i Grupp B under förutsättning att de uppfyller kraven för att delta i MEDIA-delprogrammet: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Republiken Serbien, Ukraina.

Skriv ut