Kreativa Europa MEDIA
Festival invigning
Göteborgs Filmfestival har mottagit festivalstöd i många år. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Våra stöd

Delprogrammet Kreativa Europa MEDIA stöder utbildning, utveckling, marknadsföring och distribution inom film, tv och interaktiv media.

Byt sida

Kreativa Europa Desk MEDIA kan hjälpa sökande med alla typer av frågor som kan uppstå under ansökningsprocessen samt ge råd gällande projektet och eventuella partners. På denna webbplats finns länkar till ansökningshandlingar och riktlinjer för aktuella Kreativa Europa-stöd. Ifylld ansökan skickas direkt till programmets centrala handläggarorganisation i Bryssel, EACEA. Där sker utvärdering av ansökan med hjälp av branschverksamma experter. Beslutet når i de flesta fall den sökande fyra till sex månader efter deadline.

Våra stöd

Publicering av delprogrammet Kreativa Europa MEDIA:s olika stöd, utlysningar, sker en eller flera gånger per år. Varje stödutlysning har en eller flera ansökningsdeadlines. Nedan hittar du alla våra stöd. Du kan även använda dig av Stödguiden för att rätt bland stöden.

Stöden från Kreativa Europa delas in i tre olika kluster: Innehåll, Publik och Företagande. Utöver dessa faller vissa stöd inom ramen för det som kallas Sektorsövergripande stöd. Här publiceras även pilot- och specialutlysningar från Kommissionens sida.

Innehåll

Publik

Företagande

Sektorsövergripande stöd

Kommissionens utlysningar för nyhetsmedia

Termer och begrepp


Level playing field

Inom MEDIA-delprogrammet anses – om inte annat specificeras i texten nedan – följande som länder med låg audiovisuell kapacitet:

Grupp A: Estland, Grekland, Kroatien, Rumänien, Polen, Portugal, Tjeckien.

Grupp B: Bulgarien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, Slovenien, Ungern.

Följande länder utanför EU kan också räknas in i Grupp B under förutsättning att de uppfyller kraven för att delta i MEDIA-delprogrammet: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Republiken Serbien, Ukraina.

Skriv ut