Kreativa Europa MEDIA
Festival invigning
Göteborgs Filmfestival fick festivalstöd 2015. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Våra stöd

Delprogrammet Kreativa Europa MEDIA stöder utbildning, utveckling, marknadsföring och distribution inom film, tv och interaktiv media.

Byt sida

Kreativa Europa Desk MEDIA kan hjälpa sökande med alla typer av frågor som kan uppstå under ansökningsprocessen samt ge råd gällande projektet och eventuella partners. På denna webbplats finns länkar till ansökningshandlingar och riktlinjer för aktuella Kreativa Europa-stöd. Ifylld ansökan skickas direkt till MEDIA-programmets centrala handläggarorganisation i Bryssel, EACEA via Internet och ibland per post. Mer om detta i riktlinjerna för de olika stöden. Där sker utvärdering av ansökan med hjälp av branschverksamma experter. Beslutet når i de flesta fall den sökande fyra till sex månader efter deadline.

Våra stöd

Publicering av delprogrammet Kreativa Europa MEDIA:s olika stöd, utlysningar, sker en eller flera gånger per år. Utlysningarna numreras löpande, till exempel (01/2008). Varje stödutlysning har en eller flera ansökningsdeadlines. Nedan hittar du alla våra stöd. Du kan även använda dig av Stödguiden för att rätt bland stöden.

Samlade stöd

Enskilda stöd

 
Skriv ut