Kreativa Europa MEDIA
cartoon_360
Cartoon 360 stöttades genom det tidigare fortbildningsstödet. Foto: ©Cartoon 360

Stöd till främjande av talang och kunskap

MEDIA-delprogrammet ska stötta utbildnings- och mentorskapsprogram som ökar kapaciteten hos yrkesverksamma i den audiovisuella branschen och hjälper dem anpassa sig till nya kreativa processer, marknadsutvecklingar och den digitala omvandlingen som påverkar hela värdekedjan.

Syftet med stödet är att stötta och utveckla talang och färdighet hos yrkesverksamma och hjälpa dem att anpassa sig till nya kreativa processer och affärsmodeller för att kunna maximera och ta tillvara på möjligheter som finns genom digitala innovationer över hela värdekedjan.

Stödmottagare ska sikta på att förstärka kapaciteten att fullt ta tillvara på den kreativa och kommersiella potential som kommer med den digitala omvandlingen i alla format och på alla plattformar.

Särskilt fokus kommer ligga på: att tillskansa sig entreprenöriella kunskaper, medvetande om marknads- och digital teknologisk utveckling, analys av data, hållbara affärsmodeller, internationalisering, marknadsföring, publikutveckling, restaurering av filmarv och klimatanpassning av den audiovisuella branschen.

Stöttade aktiviteter

Aktiviteterna kan vara både fysiska och/eller digitala kurser online, boot-camps och/eller mentorskapsprogram baserade på innovativ/innovativt lärande, undervisning, mentorskap och coachningsmetoder där de senaste teknologierna används.

Fokus bör ligga på att förbättra färdigheter och kompetens som anpassar sig till hur marknaden utvecklar sig. Kurser, mentorskap och kapacitetsuppbyggande aktiviteter bör särskilt fokusera på:

 • Att främja lärande och tillskansande av nya färdigheter och expertis över hela den audiovisuella värdekedjan, särskilt digitala färdigheter.
 • Att utveckla nya affärsmodeller och stärka internationellt samarbete i den audiovisuella sektorn.
 • Att främja samarbete mellan aktörer från olika typer av länder för att att försäkra sig om en kunskapsspridning och att mentorskapsmöjligheter finns för att stärka kapaciteten hos länder med låg audiovisuell kapacitet.
 • Att främja affärsstrategier som säkerställer en mer hållbar, klimatvänlig och inkluderande bransch som präglas av mångfald.
 • Att vårda unga talanger och stötta unga start-ups i den audiovisuella sektorn.

Ansökningar måste vara för aktiviteter som siktar på att utveckla kapaciteten hos professionellt yrkesverksamma i den audiovisuella branschen som vill förstå och integrera en europeisk och internationell dimension i sitt arbete genom att öka sin expertis i följande fält:

 • Marknadsföring och nya sätt att distribuera och exploatera, med fokus på anskaffande av digitala färdigheter och användandet av digitala verktyg och teknologier;
 • Klimatanpassning inom den audiovisuella sektorn, som siktar på att främja hållbar praxis över hela värdekedjan;
 • Finansiell och kommersiell förvaltning med fokus på att stärka kapaciteten att få investeringar, förvalta IP och utveckla nya affärsmodeller;
 • Kurser i utveckling, produktion och postproduktion av audiovisuella verk inklusive innovativt berättande;
 • Entreprenörskap, nytt affärsskapande.

Aktiviteterna ska rikta sig mot professionellt yrkesverksamma i den audiovisuella branschen, särskilt unga personer och yrkesverksamma från start-ups.

Sökande ska försäkra sig om att majoriteten av deltagarna i kurser, kapacitetsuppbyggande aktiviteter och nätverksaktiviteter har annat medborgarskap än det sökandes egna land. Särskilt fokus kommer ges projekt som försäkrar sig om god representativitet gällande kön och mångfald – både hos organisatörer såväl som deltagare. Utöver detta så kommer mentorskapsprogram som riktar sig mot kvinnor samt deltagare från olika och missgynnad bakgrund att stöttas.

Aktiviteterna är också öppna för deltagare från länder som inte deltar i MEDIA-delprogrammet, om:

 • Europeiska aktiviteter: medborgare från länder som inte deltar i MEDIA-delprogrammet bör inte stå för mer än 30 % av totala antalet deltagare, för att försäkra en geografisk spridning.
 • Internationella aktiviteter: medborgare från länder som inte deltar i MEDIA-delprogrammet får stå för upp till 50 % av totala antalet deltagare.
 • Regionala aktiviteter är bara öppna för deltagare från lågkapacitetsländer och kan i vissa fall inkludera deltagare från grannländer även om de inte skulle vara lågkapacitetsländer.

För europeiska och internationella aktiviteter ska stipendium stå för minst 10 % av det totala antalet deltagare. Stipendium måste ges till deltagare som kommer från lågkapacitetsländer (Grupp B) eller från ett land som inte erbjuder stipendium för denna typ av utbildning, eller deltagare i andra omständigheter som bevisar att de behöver finansiellt stöd.

För regionala aktiviteter bör stipendium stå för minst 30 % av det totala antalet deltagare.

Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 80 % av totala godkända kostnader.

Aktiviteter som stöttas ska vara årligen återkommande evenemang som organiseras på specifika och regelbundna datum.

Deadline för ansökan är 4 maj 2022 kl. 17 00. Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut