Kreativa Europa MEDIA
phonecoding
Photo by Caspar Camille Rubin on Unsplash

Stöd till innovativa verktyg och affärsmodeller

MEDIA-delprogrammet ska stötta aktiviteter som använder sig av främjande- och marknadsföringsverktyg – inklusive online och genom användning av data-analys – för att öka framträdandet, synligheten, tillgänglighet över gränser och publikräckvidden hos europeiska verk.

Stödet uppmuntrar utvecklingen och/eller spridningen av innovativa verktyg och affärsmodeller för att förbättra synligheten, tillgängligheten, publiken och mångfalden av europeiska verk i den digitala tidsåldern och/eller konkurrenskraften och miljöanpassningen hos den europeiska audiovisuella branschen.

Sökande bör presentera adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Stöttade aktiviteter

Projekten kan särskilt omfatta:

  • Verktyg för textning eller tillgänglighet, upptäckbarhet, rekommendation som används i stor utsträckning över gränser och över plattformar för att förbättra synligheten, tillgängligheten och publikpotentialen för europeiska audiovisuella verk.
  • Verktyg som förbättrar effektiviteten och transparensen på de audiovisuella marknaderna: automatiserat rättighetshanteringssystem, teknik för datainsamling och analys;
  • Affärsmodeller som syftar till att optimera synergier och komplementariteter mellan distributionsplattformarna (festivaler, biografer, VOD etc);
  • Affärsverktyg som utforskar nya produktionsmetoder, finansiering, distribution eller marknadsföring som aktiveras eller förbättras av ny teknik (AI, big data, blockchain, etc.).
  • Innovativa verktyg och affärsmodeller som förbättrar klimatomställningen inom den audiovisuella branschen.

Stödbudget 2024 är 8,5 milj euro.

Ansökningsperioden öppnar preliminärt, 3 oktober 2023.
Deadline för ansökan är 25 januari 2024 kl 17:00.
Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut