Kreativa Europa MEDIA
mediastandscannes
MEDIA Stands i Cannes.

Stöd till marknader och nätverk

Delprogrammet MEDIA:s stöd till marknadsaktiviteter går ut på att förenkla och stimulera produktion, marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella verk vid marknader och festivaler inom och utanför Europa. Stödet ska även främja deltagande i marknader och festivaler för europeiskt branschfolk.

Notera: Just nu uppdateras websidans information inför kommande utlysning. Felaktigheter kan därför förekomma.

MEDIA-delprogrammet ska genom stöd till marknader och nätverk stötta följande initiativ:

  • Stöd till nätverksaktiviteter för yrkesverksamma kreatörer inom den audiovisuella branschen, B2B-utbyten samt nätverksaktiviteter som underlättar och främjar framhävandet av talanger i den europeiska audiovisuella branschen. Även initiativ som underlättar utvecklingen och distributionen av europeiska och internationella gemensamt skapade verk och samproduktioner;
  • Stöd till aktiviteter som europeiska audiovisuella operatörer anordnar på branschevenemang och mässor i Europa och internationellt.

Målet med stödet till marknader och nätverk är att:

  • uppmuntra B2B-utbyten mellan europeiska yrkesverksamma i den audiovisuella branschen, särskilt sådant som ökar deltagandet från länder tillhörandes LCC Grupp B, genom att tillhandahålla tillgång till fysiska och digitala marknader;
  • inkludera branschevenemang som fokuserar på innehåll och/eller användandet av nya teknologier och affärsmodeller, så länge de kan påverka synligheten och försäljningen hos europeiska verk;
  • värdera klimatvänliga tillvägagångsätt.

Stöttade aktiviteter

Stödet är ämnat aktiviteter som:

  • underlättar europeiska och internationella samproduktioner både inom långfilm, kortfilm, dataspel, serier och cross-media;
  • underlättar tillgången till professionella audiovisuella mässor och marknader, både fysiskt och digitalt.

Särskilt fokus kommer ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Endast aktiviteter som primärt riktar sig till professionellt yrkesverksamma som kan påverka marknadsföringen och spridningen av europeiska audiovisuella verk inom långfilm, kortfilm, dataspel, serier och tvärmedia kan få stöd.

Följande typer av aktiviteter kan stöttas:

Fysiska, digitala eller hybridmarknader för professionellt yrkesverksamma i Europa
Branschevenemang – fysiska, digitala eller hybrider – som fokuserar på B2B-utbyten mellan professionellt yrkesverksamma och som kan uppvisa en klar positiv påverkan på synligheten och försäljningen av europeiska audiovisuella verk på den internationella marknaden. Marknaden kan hållas inom eller utanför länder som deltar i MEDIA-delprogrammet. Branschevenemangen kan fokusera på innehåll eller användandet av nya teknologier och affärsmodeller, så länge de kan påvisa en påverkan på synligheten och försäljningen av europeiska verk.

Särskilt fokus kommer ligga på klimatvänliga tillvägagångsätt samt aktiviteter som anordnas av en marknad för att främja ett brett deltagande, framför allt deltagande av arbetande föräldrar.

B2B-aktiviteter som marknadsför europeiska verk

  • Implementeringen av B2B-aktiviteter, inklusive finansiellt stöd till tredje part, inom och utanför länder som deltar i MEDIA-delprogrammet, organiserat av paneuropeiska nätverk eller organisationer som representerar minst 15 MEDIA-länder. Aktiviteterna ska sikta på att underlätta distributionen och spridningen av europeiska audiovisuella verk samt nätverkandet hos den professionellt yrkesverksamma branschen i Europa.
  • Upprättandet av och sjösättning av B2B-initiativ och plattformar som siktar på att skapa innovativa sätt och/eller använder nya affärsmodeller för att distribuera och lansera europeiska audiovisuella verk.

Aktiviteterna bör uppmuntra nätverkande och utbyte av information och ”good practices” mellan professionellt yrkesverksamma gällande spridning av europeiska verk i Europa och internationellt på alla plattformar och i alla format.

Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 60 % av totala godkända kostnader.

Det går dock inte att söka med ett projekt som redan ägt rum innan ansökan skickas in.

Aktiviteter som stöttas ska vara årligen återkommande evenemang som organiseras på specifika och regelbundna datum.

 

Stödbudget 2024 är 16,5 miljoner euro.

Ansökningsperioden öppnar 3 oktober 2023.
Deadline för ansökan 18 januari 2024 kl 17:00.

Skriv ut