Kreativa Europa MEDIA

Stöd till europeiska säljagenter

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till europeiska säljagenter som arbetar långsiktigt med försäljning av europeisk film. Stödbeloppet används genom återinvestering i europeisk film.

Stöd ges för internationell försäljning och cirkulation av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar (biograf, VOD, etc) och riktar sig mot både små- och storskaliga produktioner. Detta genom att inkludera stöd för koordinerade distributionsstrategier som täcker flera länder och genom att uppmuntra användandet av undertexter, dubbning och där det är applicerbart - syntolkningsverktyg.

Stödet ska uppmuntra och stötta en bredare transnationell distribution av nyligen producerade europeiska filmer genom att ge stöd till säljagenter (stödsumma baseras på säljagentens prestation på marknaden) som i sin tur ska återinvestera stödsumman i förvärv, marknadsföring och distribution (inklusive online) av nya icke-nationella europeiska filmer.

Stödet bestäms och används i två faser:

1. Stödsumman till säljagenten bestäms genom att bedöma bolagets prestation på den europeiska marknaden.
2. Stödsumman återinvesteras i:

  • MG (Minimum Guarantee) eller förskottsbetalningar för internationellla försäljningsrättigheter på berättigade icke-nationella europeiska filmer;
  • marknadsföringskostnader (P&A, reklamkostnader, etc) för berättigade  icke-nationella europeiska filmer.

Stödbudget 2024 ca 5,4 miljoner euro.

Deadline för ansökan är den 20 juni 2024 kl. 17.00.

Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

OBS! Den 5 juni håller handläggarorganisationen EACEA ett webbinarium om stödet och ansökan. Du hittar länk till mötet här (scrolla längst ner på sidan).

Skriv ut