Kreativa Europa MEDIA
it takes two
Bild från spelet It Takes Two från Josef Fares och hans studio Hazelight som 2019 fick utvecklingsstöd från Kreativa Europa. © Hazelight

Stöd till utveckling av dataspel och immersivt innehåll

Syftet med utvecklingsstöd till dataspel och immersivt innehåll är att öka kapaciteten hos europeiska dataspelsproducenter, XR-studios och audiovisuella produktionsbolag att utveckla dataspel och immersivt innehåll med potential att nå globala publiker. Stödet syftar också till att öka konkurrenskraften hos den europeiska dataspelsbranschen och andra bolag som producerar interaktivt immersivt innehåll på europeiska och internationella marknader. Detta genom att stärka förmågan att behålla immateriella rättigheter hos europeiska utvecklare.

Målet är att ge stöd till dataspelsproducenter och andra bolag som producerar immersivt innehåll för att kunna utveckla verk med en hög originalitet, innovationsnivå och kreativt värde. Verken ska också hålla en hög nivå gällande kommersiellt värde och ha möjlighet att resa och nå europeiska och internationella marknader. 

Vad kan man söka stöd för?

Stöd ges till utveckling av verk/prototyper innehållandes interaktiv narrativ storytelling med originellt innehåll och/eller högkvalitativt gameplay. Verket ska vara ämnat för produktion och globalt kommersiellt nyttjande via PC, konsol, handhållna enheter och/eller annan teknologi.

Bara aktiviteter kopplade till utvecklingsfasen av narrativa dataspel och interaktiva narrativa immersiva upplevelser, oavsett plattform eller distributionsmetod, är berättigade stöd.

Utvecklingsfasen definieras som: fas som startar med den första idén och slutar vid produktion av en första spelbar prototyp eller första testversion, vilket som än kommer först.

För att räknas som narrativt, måste storyn berättas eller visas genom hela spelet/immersiva interaktiva upplevelsen (in-game storytelling) och inte bara i en inledning eller ett slut.

Maximal stödsumma kan uppgå till 200 000 euro.

Vem kan söka?

Sökande ska vara europeiska dataspelsproduktionsbolag, XR-studios eller audiovisuella produktionsbolag som kan uppvisa erfarenhet av att ha producerat kommersiellt distribuerade verk (riktlinjer, rubrik 6. Eligibility). För att läsa mer om kriterier för att kunna söka, se riktlinjer här.

Sökande bör presentera adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

OBS! Tidigare erfarenhet behöver inte vara av narrativa dataspel/immersiva upplevelser.

Stödbudget 2024 är 7 miljoner euro.

Ansökningsperioden öppnar 3 oktober 2023.
Deadline för ansökan är 24 januari 2024 kl 17:00.
Ta gärna kontakt med oss på desken innan ansökan.

Skriv ut