Kreativa Europa MEDIA
it takes two
Bild från spelet It Takes Two från Josef Fares och hans studio Hazelight som 2019 fick utvecklingsstöd från Kreativa Europa. © Hazelight

Stöd till utveckling av dataspel och immersivt innehåll

Syftet med utvecklingsstöd till dataspel och immersivt innehåll är att öka kapaciteten hos europeiska dataspelsproducenter, XR-studios och audiovisuella produktionsbolag att utveckla dataspel och immersivt innehåll med potential att nå globala publiker. Stödet syftar också till att öka konkurrenskraften hos den europeiska dataspelsbranschen och andra bolag som producerar interaktivt immersivt innehåll på europeiska och internationella marknader. Detta genom att stärka förmågan att behålla immateriella rättigheter hos europeiska utvecklare.

Stöd ges till utveckling av verk/prototyper med interaktiv narrativ storytelling med originellt innehåll och/eller högkvalitativt gameplay. Det ska vara ämnat för produktion och globalt kommersiellt nyttjande via PC, konsol, handhållna enheter och/eller annan teknologi.

Målet är att ge stöd till dataspelsproducenter och andra bolag som producerar immersivt innehåll för att kunna utveckla verk med en hög originalitet, innovationsnivå och kreativt värde. Verk som också håller en hög nivå gällande kommersiellt värde och möjlighet att resa och nå europeiska och internationella marknader.

Sökande bör presentera adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Sökande ska vara europeiska dataspelsproduktionsbolag, XR-studios eller audiovisuella produktionsbolag som kan uppvisa erfarenhet av att ha producerat kommersiellt distribuerade verk (riktlinjer, rubrik 6. Eligibility). För att läsa mer om kriterier för att kunna söka, se riktlinjer här.

Bara aktiviteter kopplade till utvecklingsfasen av narrativa dataspel och interaktiva narrativa immersiva upplevelser, oavsett plattform eller distributionsmetod, är berättigade stöd.

Utvecklingsfasen definieras som: fas som startar med den första idén och slutar vid produktion av en första spelbar prototyp eller första testversion, vilket som än kommer först.

För att räknas som narrativt, måste storyn berättas eller visas genom hela spelet/immersiva interaktiva upplevelsen (in-game storytelling) och inte bara i en inledning eller ett slut.

Maximal stödsumma kan uppgå till 150 000 euro.

 

Deadline för ansökan är 1 mars 2023 kl 17.00. 

Ta gärna kontakt med oss på desken innan ansökan.

Skriv ut