Kreativa Europa MEDIA
samutveckling

Stöd till samutveckling av ett projekt

Kreativa Europa MEDIA erbjuder ekonomiskt stöd för samutveckling av ett projekt inom följande kategorier: fiktion, kreativ dokumentär och animation. Projektet ska vara tänkt för internationell kommersiell distribution.

Stöd till samutveckling av ett projekt kan sökas för samutveckling (ej produktion) av följande projekt för den europeiska marknaden:

 • Fiktion
 • Animation
 • Kreativ dokumentär

Projektet måste utvecklas mellan minst två europeiska oberoende produktionsbolag som har ett signerat samutvecklingsavtal där en tydlig fördelning finns gällande arbetsuppgifter och det kreativa samarbetet.

Syftet med stödet är att ge medel till produktionsbolag för att utveckla verk med ett högt kreativt värde och en kulturell mångfald som är attraktivt för spridning over gränser. Bolag uppmuntras att utveckla starka och innovativa samarbeten på kreatörs- och finansieringsnivå tillsammans med strategier för marknadsföring och distribution. För att stärka potentialen att nå en större publik på europeisk och internationell nivå, behöver dessa vara utvecklade redan under utvecklingsfasen.

Särskilt fokus kommer ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

För att vara berättigad att söka ska ansökan skickas in av ett konsortium beståendes av en projektledare (koordinator) och minst en berättigad partner (medmottagare), baserade i minst två olika länder som deltar i MEDIA-delen av programmet. Både projektledare och partner(s) ska vara oberoende europeiska audiovisuella produktionsbolag. Projektledare och partner(s) kan inte vara kopplade till varandra (systerbolag, dotterbolag m.m).

Projektledaren måste kunna uppvisa tidigare erfarenhet av att ha producerat ett internationellt distribuerat verk sedan 2016 som uppfyller följande krav:

 • Ett animations-, fiktions- eller kreativt dokumentär-projekt (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter. Om projektet består av en användarupplevelse i ett icke-linjärt format (t. ex VR) så tillämpas inte några minimumlängder.
 • Verket har visats på bio, TV eller funnits tillgängligt på digitala plattformar i minst tre andra länder utöver projektledarens egna, före deadline för ansökan. Vid visning på linjär-tv krävs tre olika tv-kanaler.
 • Alla visningar är av kommersiell sort. Festivalvisningar accepteras inte som kommersiell distribution.

I samband med det tidigare verket måste projektledaren också kunna uppvisa att de:

 • Var det enda produktionsbolaget; eller
 • vid samproduktion var majoritetssamproducent i finansieringsplanen eller delegerande producent; eller
 • Att VD eller en delägare har en personlig ”onscreen”-titel på projektet som producent eller delegerande producent.

Om det tidigare verket som används i ansökan inte uppfyller riktlinjernas krav, kommer ansökan att förbli ogiltig oavsett om projektledaren skulle kunna uppvisa ett annat verk som uppfyller kraven.

Kreativa Europa MEDIA publicerar årligen utlysningar för stöd till samutveckling av ett projekt, stöd till utveckling av slate och stöd till utveckling av mini-slate*. Sökande kan endast söka ett av dessa stöd en gång per år. Dock så går det att söka antingen slate eller mini-slate – samt vara partner i en samutvecklingsansökan.

*Mini-slate kan endast sökas av LCC (lågproducerande länder grupp A och B, där Sverige inte ingår).

Stöttade aktiviteter:

Bara aktiviteter som kopplas till samutvecklingen av följande projekt kan stöttas:

 • Långfilm fiktion, animation eller kreativ dokumentär med en minsta längd på 60 minuter ämnad för biografdistribution;
 • Fiktionsprojekt (film eller serie) med en minsta längd på 90 minuter, animation (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter och kreativa dokumentärer (film eller serie) med en minsta längd på 50 minuter ämnade för distribution på TV eller digital plattform;
 • Interaktiva icke-linjära fiktions-, animations- eller kreativa dokumentärsprojekt (t. ex narrativa VR-projekt) av alla längder.

Första inspelningsdag (eller motsvarande) måste ligga minst tio (10) månader efter deadline för ansökan. Projektledaren eller en partner i projektet måste äga majoriteten av rättigheterna till projektet. Senast samma dag som deadline av ansökan måste projektledaren eller en partner uppvisa ett signerat kontrakt som täcker rättigheterna för det konstnärliga materialet i ansökan. Där måste minst något av följande ingå: koncept, ämne, treatment, manus eller bibel. Kontraktet ska vara daterat och signerat av respektive författare. Om projektet är en adaption av ett tidigare verk (novell, biografi m.m) ska projektledaren eller en partner också äga majoriteten av rättigheterna kopplade till adaptionen av detta verk – genom ett optionsavtal eller liknande – som är daterat och signerat.

En jämn fördelning av rättigheter mellan projektledare och partner(s) är tillåtet.

Maximalt stödbelopp per koordinator och partner kan uppgå till 60 000 euro men om projektet är en samutveckling av en serie med tänkt produktionsbudget på 20 miljoner euro eller mer så kan stödbeloppet uppgå till max 100 000 euro.

Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 70 % av totala godkända kostnader.

Ingen öppen utlysning.  Här kan ni se senaste utlysning med deadline 26 april 2023. 

Skriv ut