Kreativa Europa MEDIA
PUSH
WG Film fick 2016 utvecklingsstöd, slate funding. Ett av projekten är PUSH som hade premiär 2019. Regissör Fredrik Gertten, producent Margarete Jangård.

Stöd till utveckling av slate

Kreativa Europa delprogram MEDIA erbjuder finansiellt stöd för utveckling av paket med minst tre projekt, så kallad slate funding, inom följande kategorier: fiktion, kreativ dokumentär och animation. Projekten ska vara ämnade för internationell kommersiell distribution. Målgruppen för slate funding är bolag med kapacitet att utveckla flera projekt samtidigt.

Notera: Just nu uppdateras websidans information inför kommande utlysning. Felaktigheter kan därför förekomma.

Stöd till utveckling av slate kan ges till oberoende europeiska produktionsbolag med förmåga att utveckla en slate av tre till fem audiovisuella projekt (fiktion, animation, kreativ dokumentär). Stödet bör tillåta bolagen att minska risken samt öka deras kapacitet att attrahera och behålla talanger.

Stöd ges för att utveckla minst tre och max fem verk för kommersiell distribution via biograf, tv eller digitala plattformar inom animation, kreativ dokumentär eller fiktion. Sökande kan också välja att lägga till en kortfilm av en talang i sin slateansökan.

Målet är att ge medel till produktionsbolag för att utveckla verk med ett högt kreativt värde och kulturell mångfald som är attraktivt för spridning over nationsgränser. Bolag uppmuntras att utveckla starka och innovativa samarbeten på kreatörs- och finansieringsnivå tillsammans med strategier för marknadsföring och distribution. För att stärka potentialen att nå en större publik på europeisk och internationell nivå, behöver dessa utvecklas redan under utvecklingsfasen.

Särskilt intresse kommer att visas ansökningar som uppvisar adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Sökande bolag måste kunna uppvisa tidigare erfarenhet av att producera två internationellt distribuerade verk sedan 2017 som uppfyller följande krav:

 • Animation, fiktion eller en kreativ dokumentär (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter. Om projektet består av en användarupplevelse i ett icke-linjärt format (t. ex VR) så tillämpas inte några minimumlängder.
 • Verken har visats på bio (eller motsvarande för ec VR) , TV eller funnits tillgängliga på digitala plattformar i minst tre andra länder utöver projektledarens egna, före deadline för ansökan. Vid visning på linjär-tv krävs tre olika tv-kanaler.
 • Alla visningar är kommersiella. Festivalvisningar accepteras inte som kommersiell distribution.

I samband med de tidigare verken måste sökande bolag också kunna uppvisa att:

 • de var det enda produktionsbolaget; eller
 • de vid samproduktion var majoritetssamproducent i finansieringsplanen eller delegerande producent; eller
 • VD eller en delägare har en personlig ”onscreen”-titel på projektet som producent eller delegerande producent.

Om ett eller båda av de tidigare verken som presenteras i ansökan visar sig vara icke godkända enligt riktlinjerna så kommer ansökan att vara ogiltig, även om sökande skulle kunna uppvisa andra projekt som uppfyller kraven.

Kreativa Europa MEDIA publicerar årligen utlysningar för stöd till samutveckling av ett projekt, stöd till utveckling av slate och stöd till utveckling av mini-slate. Sökande kan endast söka ett av dessa stöd en gång per år. Dock så går det att söka antingen slate eller mini-slate* – samt vara partner i en samutvecklingsansökan.

Bolag som beviljats slatestöd inom föregående års utlysning (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE), eller mini-slate (CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE) kan inte ansöka inom 2023 års slateutlysning.

*mini-slate kan endast sökas av LCC (länder med låg audiovisuell kapacitet, grupp A och B, Sverige ingår inte).

Ansökningar måste presentera en slate beståendes av minst tre och max fem giltiga projekt.

Endast aktiviteter som kopplas till utveckling av följande projekt kan stöttas:

 • Långfilm fiktion, animation eller kreativ dokumentär med en minsta längd på 60 minuter ämnad för biografdistribution;
 • Fiktionsprojekt (film eller serie) med en minsta längd på 90 minuter, animation (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter och kreativa dokumentärer (film eller serie) med en minsta längd på 50 minuter ämnad för distribution på TV eller digital plattform;
 • Interaktiva icke-linjära fiktions-, animations- eller kreativa dokumentärsprojekt (t. ex narrativa VR-projekt) av alla längder.

Första inspelningsdag (eller motsvarande) måste ligga minst tio (10) månader efter deadline för ansökan. Dessutom kan utveckling och produktion av en kortfilm läggas till i slaten. För kortfilmen gäller följande kriterier:

 • Ska vara max 20 minuter lång och ge stöd till en talang. En kortfilm definieras som ett fullständigt audiovisuellt verk (animation, kreativ dokumentär eller fiktion – både film eller en serie i kort format) med en maximal längd av 20 minuter. Previews och reklamfilmer, piloter, trailers, teasers och demos är exkluderade. En talang definieras som en regissör som har viss professionell erfarenhet och som jobbat på en viss nivå (t. ex studentfilmer eller självfinansierade filmer) men ännu inte regisserat ett projekt som skulle vara berättigat att söka slatestöd med. Talangen ska genom stödet också ges vägledning och stöd framåt för att kunna göra sitt första kommersiella audiovisuella verk.
 • Första inspelningsdag (eller motsvarande) måste ligga tidigast dagen efter deadline för ansökan.

Om kortfilmen inte uppfyller dessa kriterier är den inte berättigad stöd, men slateansökan i övrigt kommer fortfarande att vara giltig så länge den uppfyller alla andra kriterier.

Det sökande bolaget måste inneha majoritetsrättigheterna till projekten. Senast på dagen för deadline av ansökan måste bolaget uppvisa ett signerat kontrakt som täcker rättigheterna för det konstnärliga materialet i ansökan. Där måste minst något av följande ingå: koncept, ämne, treatment, manus eller bibel. Kontraktet ska vara daterat och signerat av författare. Om projektet är en adaption av ett tidigare verk (novell, biografi m.m) så ska bolaget också äga majoriteten av rättigheterna kopplade till adaptionen av detta verk – genom ett optionsavtal eller liknande – som är daterat och signerat.

Vid samproduktion (och/eller samutveckling) mellan europeiska produktionsbolag så godtas en jämn fördelning av rättigheter mellan samproducenterna.

Summorna som söks från Kreativa Europa är fasta belopp:

- Animation: 55 000 euro
- Animationsserie: 60 000 euro
- Kreativ dokumentär: 30 000 euro
- Kreativ dokumentärserie: 35 000 euro
- Fiktion/drama med en produktionsbudget under eller upp till 5 miljoner euro: 45 000 euro
- Fiktion/drama med en produktionsbudget över 5 miljoner euro: 60 000 euro
- Dramasserie med en produktionsbuget under eller upp till 5 miljoner euro: 55 000 euro.
- Dramaserie med en produktionsbudget från 5 milj och upp till 20 milj euro: 75 000 euro
- Dramaserie med en produktionsbudget över 20 miljoner euro: 100 000 euro
- Kortfilm: 10 000 euro  

Stödbudget 2024 är 18 miljoner euro.

Deadline för ansökan är 13 december 2023 kl. 17.00.
Kontakta gärna desken om ni funderar på att söka. 

 

 

Skriv ut