Kreativa Europa MEDIA
thegreatfreedom
Stillbild från filmen Den Stora Friheten som är Österrikes Oscarsbidrag 2022. The Match Factory har som koordinator mottagit stöd genom Films on the Move för vidare distribution av titeln. © FreibeuterFilm

Stöd till distribution av enskilda filmtitlar

MEDIA-delprogrammet ska ge stöd till internationell försäljning och distribution av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar (biografer och online) inriktade på både små och stora produktioner, bland annat genom samordnade distributionsstrategier som täcker flera länder och uppmuntrar användning av textning, dubbning och vid behov verktyg för ljudbeskrivning.  

Notera: Just nu uppdateras websidans information inför kommande utlysning. Felaktigheter kan därför förekomma.

Stödet ska uppmuntra och stödja en bredare distribution av nya icke-nationella europeiska filmer genom att uppmuntra säljagenter och distributörer att investera i marknadsföring och distribution av icke-nationella europeiska filmer.

Stöttade aktiviteter

Aktiviteterna som ska finansieras är kampanjer för paneuropeisk biograf- eller online-distribution av kvalificerade europeiska filmer, som samordnas av säljagenten.

Särskilt fokus kommer att ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet.

Ansökningskriterier

Sökande ska vara en europeisk säljagent som har rätt att sälja filmen i minst 15 länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.

 • Minst 7 distributörer ska delta, varav minst 2 från länder med låg audiovisuell kapacitet, grupp A eller grupp B (se riktlinjer).
 • Majoriteten av distributionskampanjerna ska fokusera på biografreleaser.
 • Distributören måste signera ett Letter of Intent att de kommer att distribuera filmen inom sitt territorium.
 • Filmen ska ha sin premiär/release tidigast 10 veckor efter ansökningsdatum.

Filmen skall uppfylla nedan kriterium:

 • Filmen är fiktion (animation inkluderat) eller dokumentär minst 60 minuter med en första upphovsrätt tidigast 2022.
 • Filmen får ha en produktionsbudget på högst 15 miljoner euro och ska vara producerad i ett land som är medlem i MEDIA-delen av programmet.
 • Minst 50 % av den totala produktionsbudgeten måste komma från länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.
 • Filmen måste ha en interoperabel standardidentifierare, som ISAN eller EIDR, som ska tillhandahållas av koordinatorn.

Eftersom det ekonomiska stödet är det primära målet för EU-bidraget, är det maximala bidraget som kan tilldelas tredje part:

 • 150 000 euro för Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland.
 • 60 000 euro för Österrike, Belgien, Nederländerna, Polen
 • 30 000 euro för Tjeckien, Danmark, Frankrike, Ungern, Norge, Portugal, Sverige
 • 10 000 euro för övriga territorier.

Stödbudget 2024 är 16 miljoner euro, fördelat på två tilfällen enligt nedan;
40% vid första deadline
60% vid andra deadline

Ansökningsperioden öppnar 3 okt 2024.
Deadline för ansökan är (beroende på filmens premiärdatum):

 • 14 mars 2024 kl 17:00
 • 18 juli 202 kl 17:00
Skriv ut