Kreativa Europa MEDIA
Festival invigning
Göteborgs Filmfestival fick festivalstöd 2021. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Stöd till europeiska festivaler

Delprogrammet MEDIA ska stötta festivaler som visar en väsentlig del icke-nationella europeiska verk medan de behåller sin identitet och unika profil. Ansökan ska innehålla aktiviteter och planer för de kommande två åren.

Europeiska festivaler ska sikta på att öka publikens intresse för icke-nationellt europeiskt audiovisuellt innehåll och främja spridningen och synligheten för detsamma.

Europeiska festivaler som visar en väsentlig del icke-nationella europeiska verk och som siktar på att anordna aktiviteter för att utöka och förnya publiken kan söka stöd.

Ansökningar bör presentera adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Endast ansökningar från berättigade organisationer som håller i audiovisuella festivaler i länder som deltar i MEDIA-delprogrammet godkänns. För att söka stöd till festivalnätverk måste nätverket bestå av en koordinator plus minst tre medlemsorganisationer. Max 20 % av festivalerna som deltar i nätverket (inklusive koordinatorn) får komma från samma land.

En godkänd audiovisuell festival är ett evenemang som:

  • programsätter europeiska filmer och audiovisuella verk som visas för en bred publik beståendes av både allmänheten och en ackrediterad internationell publik av professionellt yrkesverksamma i den audiovisuella branschen samt pressen;
  • har tydligt kuraterat program, regelverk och urvalsprocess;
  • tillägnar minst 50 % av sin programsättning till icke-nationella filmer och audiovisuella verk från länder som deltar i MEDIA-delprogrammet och uppvisar en geografisk mångfald som täcker minst 15 länder där lågkapacitetsländer ska finnas representerade;
  • har haft minst tre upplagor som ägt rum innan slutet av december 2022.

Aktiviteter som stöttas ska vara årligen återkommande evenemang som organiseras på specifika och regelbundna datum.

Ingen öppen utlysning. Här finns senaste utlysningen med deadline 9 mars 2023.

Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut