Kreativa Europa MEDIA
publik2023

Stöd till publikutveckling och filmkunnighet

MEDIA-delprogrammet ska ge stöd till initiativ som främjar publikutveckling och engagemang, inklusive filmkunnighetsaktiviteter som särskilt riktar sig till en ung publik.

Stöttade projekt ska säkerställa paneuropeiskt samarbete och tillhandahålla innovativa projekt, särskilt gällande användning av digitala verktyg som ämnar:

  • Öka intresset för och kunskapen om europeiska filmer och audiovisuella verk hos publiken, inklusive särskilda program om filmarv.
  • Öka paneuropeiskt impact- och outreach-arbete.
  • Främjar och ökar den inverkan befintliga europeiska filmer och audiovisuella verk – inklusive kuraterade kalatoger av filmer – har på publikutveckling och filmkunnighet.

Särskilt fokus kommer ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet.

Stöttade aktiviteter

Projekt som tillhandahåller mekanismer för paneuropeiskt samarbete och paneuropeisk publikräckvidd med målet att stimulera intresse och öka kunskapen hos publiken om europeisk film och audiovisuella verk inklusive särskilda program om filmarv.

Projektet måste baseras på en väsentlig andel europeisk film och audiovisuella verk (minst 50 %) och presentera en paneuropeisk publikräckvidd där minst fem (5) länder som ingår i MEDIA-delprogrammet deltar.

Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 70 % av totala godkända kostnader.

Aktiviteter som stöttas ska vara årligen återkommande evenemang som organiseras på specifika och regelbundna datum.

Ingen öppen utlysning. Här kan ni se förra utlysningen som hade deadline 30 mars 2023 kl. 17.00.

Skriv ut