Kreativa Europa MEDIA

Stöd till textning av kulturellt innehåll

MEDIA-delprogrammet ska stötta åtgärder som ger flerspråkig tillgång till kulturella tv-program online genom textning.

Det här projektet implementeras genom ett direktstöd till ARTE. Direktstödet rättfärdigas genom de specifika kraven för projektet som kräver en hög specialiseringsgrad som bara ovanstående kanal (ARTE) besitter.

Stöttade aktiviteter

Textning av kvalitativa europeiska kulturella och faktabaserade tv-program och spridningsstrategier för att nå publik online över hela Europa. Spridning av kulturellt innehåll online över gränser saktas ofta ner av språkbarriärer. Samtidigt är den nya generationen av ’digitala invånare’ som publik vana vid att titta på textat innehåll online. Därför – för att svara på fragmenteringen av marknaden på europeisk nivå och för att öka spridningen av europeiskt fakta- och kulturinnehåll över Europa – är det nödvändigt att tillhandahålla stöd för att texta och sprida innehåll online.

ARTE är en nyckelaktör på den europeiska kulturella audiovisuella marknaden och har en unik transnationell dimension samt ett flerspråkigt erbjudande. De är den enda public service-kanalen som finansieras gemensamt av två medlemsstater (Frankrike och Tyskland) och som har den nödvändiga erfarenheten när det kommer till att sända program på flera språk för flera olika publiker. De har också den nödvändiga kapaciteten för att sprida det textade innehållet online.

Kravet för stödet är att kunna texta och sprida minst 300 timmar av kvalitativt och mångfaldigt europeiskt kulturellt och faktabaserat innehåll på minst fem MEDIA-länders språk till minst 20 olika länder.

Sedan 2014 har ARTE utvecklat ett flerspråkigt erbjudande på engelska, spanska, polska och italienska för ett visst programutbud som de visar i Tyskland och Frankrike. Programmen är för tillfället tillgängliga online på sex språk. Genom valen av dessa språk har ARTE potentialen att nå nästan 70 % (alltså runt 350 miljoner människor) av Europas 508 miljoner invånare på deras modersmål. ARTE’s gränsöverskridande erbjudande är oöverträffat av någon annan europeisk kanal och därför bjöds ARTE in att skicka in en ansökan. De kommer ansvara för att texta sina faktabaserade och kulturella program, spridningen online av detta innehåll och för att definiera adekvata marknadsföringsstrategier för att öka publiken online.

Innehållet som stöttas måste ha ett starkt kulturellt mervärde (det kan exempelvis röra sig om långfilmer, tv-serier, dokumentärer, tv-magasin och program med en kulturell dimension inom en mängd olika ämnen – som historia, reseprogram, undersökningar, konst, kultur, vetenskap, geopolitik och samhälle).

Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 60 % av totala godkända kostnader.

Skriv ut