Kreativa Europa MEDIA
Njutafilms distribuerar Aleksandr Sokurovs Frankofonia i Sverige med MEDIA-stöd. Foto: ©Jaap Vrenegoor

Stöd till distribution och visning

Ett av delprogrammet MEDIA:s huvudmål är att öka spridningen av europeisk film inom och utanför Europa. Konkret ges stöd till biografdistribution, digital distribution, säljagenter samt biografer som visar icke-nationell europeisk film. Ca 55 procent av programmets budget går till distributionsstöd.

Byt sida

Biografdistributionsstöd

Europeiska biografdistributörer kan söka stöd inom två olika stödordningar:

  • Automatiskt stöd innebär att bidragets storlek beräknas utifrån biografdistributörens antal sålda biobiljetter för icke-nationell europeisk film under ett år.
  • Selektivt stöd täcker distributionskostnader och förutsätter att minst sju biografdistributörer från olika MEDIA-länder samarbetar kring biopremiären av en europeiska titel.

Stöd till onlinemarknadsföring

Distributörer och andra rättighetsinnehavare kan få stöd för att implementera innovativa strategier och verktyg för att synliggöra europeisk film, digital biografdistribution samt andra innovativa sätt att distribuera europeisk film på.

Stöd till säljagenter

Säljagenter kan ansöka om ett speciellt stöd för att täcka utgifter för minimigarantier och marknadsföringskostnader. För att kvalificera sig för stödet krävs tidigare försäljning av europeisk film.

Stöd till biografer

För att stimulera biografägare att i större utsträckning visa europeisk film ger Kreativa Europa-programmet ekonomiskt stöd till organisationer som i sin tur handlägger och beviljar bidrag till biografer. Idag förmedlas biografstödet av nätverket Europa Cinemas.

Andra europeiska stöd - samproduktionsfonder

Det finns andra europeiska stöd att söka för distribution och visning från samproduktionsfonder, här länkar vi till några av dem.

Skriv ut