Kreativa Europa MEDIA
Distributionsfonder loggor

Andra europeiska stöd - Samproduktionsfonder

Förutom Kreativa Europa finns andra europeiska organisationer som fördelar stöd till distribution.

ACM Distribution

ACM Distribution är ett stöd från fonden Aide aux Cinémas du Monde (ACM), grundad av franska CNC, för internationell distribution av filmer som tilldelats fondens produktionsstöd. Stödet är selektivt och öppet för europeiska företag som erbjuder innovativ internationell distribution samt PR-strategi för en eller flera ACM-stödda filmer i minst tre territorier (varav ett inom EU - ej Frankrike - och ett icke-europeiskt). Deadline för att söka är 30 september 2017.

Eurimages

Eurimages fördelar stöd till europeiska distributörer som tar filmer i distribution från europeiska länder som inte är med i MEDIA-programmet. Ansökningshandlingar och riktlinjer finns på Eurimages webbplats. Svensk representant för Eurimages är Suzanne Glansborg, Svenska Filminstitutet.

Hubert Bals Fund + Europe - Distribution support for international co-productions

HBF + Europe -Distribution support for international co-productions erbjuder stöd för distribution av internationella samproduktioner för att gynna spridningen över gränser. Ett krav för att söka är att produktionen planeras att visas i minst tre territorier, varav ett i Europa. Europeiska rättighetsinnehavare får söka stödet. Deadline är den 1 december 2015.

IDFA Bertha Fund Europe - Distribution support for International Co-productions

IDFA Bertha Fund Europe - Distribution support for International Co-productions stödjer innovativa distributionsplaner för internationellt samproducerade dokumentärer med minst en europeisk och en icke-europeisk samproducent. Distributionsplanen bör sträva efter att nå en bred global publik. Deadline är 1 februari och 1 september 2016.

TorinoFilmLab Distribution Fund

TFL stöttar samproduktioner inför distributionsfasen. Fonden är öppen för långfilmsprojekt inom fiktion. Stödet går till innovativa releasestrategier till minst 3 territorier. Deadline för att söka är 1 februari 2016.

World Cinema Fund Europe - Distribution Funding

World Cinema Fund Europe - Distribution Funding stödjer produktion och distribution av långfilmsdrama och dokumentär från ekonomiskt missgynnade delar av världen. För att berättigas distributionsstödet måste aktuella filmer vara från länder godkända av WCF Europe. Ansökan ska lämnas in av minst tre internationella distributörer i samarbete. Maximal utbetalning är 30 000 euro. Deadline är löpande mellan januari 2015 – februari 2016.

Skriv ut