Kreativa Europa MEDIA
Destination Europa distribueras med MEDIA-stöd av TriArt Film. © Proton Cinema

Automatiskt biografdistributionsstöd

Automatiskt stöd till biografdistribution innebär att stödets storlek beräknas utifrån distributörens antal sålda biobiljetter till icke-nationell europeisk film. Stödets fokus ligger på att stödja film med marknadspotential.

Förändringar för denna utlysning är att svenska distributörer kan beviljas mellan 0,70 euro och 0,90 (sänkning från förra utlysningen) euro per såld biljett, beroende på filmens ursprungsland. Detta gäller upp till 75 000 sålda biljetter (nytt för denna utlysning), därefter beviljas inget stöd för filmen/filmerna. Beloppet som genererats samlas i en fond. Filmer som är äldre än 2014 är inte godkända. 

För att få tillgång till beloppet i fonden ska distributören återinvestera, antingen i samproduktion (modul 1), köp av distributionsrättigheter (modul 2) eller marknadsföring av ny icke-nationell europeisk film (modul 3). För filmer som redan är godkända av MEDIA behöver ingen bakgrundsinformation lämnas i ansökan.

Nu har den nya utlysningen kommit (05/2018). OBS! NY DEADLINE. Deadline för ansökan (redovisning av antal besök) är 8 november 2018 kl. 12.00.

Ni hittar länk till riktlinjer och ansökningsformulär nedan.

Skriv ut