Kreativa Europa MEDIA
En bild från filmen Destination Europa föreställandes en man svävande i luften.
Destination Europa distribueras med MEDIA-stöd av TriArt Film. © Proton Cinema

Stöd till europeisk filmdistribution

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till transnationell distribution av nya icke-nationella europeiska filmer för bättre möjligheter till investering i produktion, förvärv och marknadsföring för bio- och onlinedistribution av icke-nationell europeisk film. Att utveckla länkar mellan produktions- och distributionssektorn förbättrar konkurrenspositionen för europeisk film.

Syftet med stödet är att uppmuntra och stödja en bredare gränsöverskridande distribution av nya europeiska filmer genom att erbjuda fonder till distributörer och säljagenter, baserade på antalet visningar och försäljningar. Summan som erhålls i fonden återinvesteras i förvärv av nya filmer, marknadsföring och distribution (inklusive online) av nya icke-nationella europeiska filmer.

Syftet är också att uppmuntra utvecklingen av länkar mellan produktions- och distributionssektorn och därmed förbättra konkurrensen hos icke-nationella europeiska filmer och höja konkurrenskraften hos europeiska bolag.

Stöttade aktiviteter

Stödet fungerar i två faser:

  1. Generering av en potentiell fond som kommer att beräknas utifrån bolagets resultat på den europeiska marknaden under referensperioden.
  2. Den potentiella fonden återinvesteras i icke-nationella europeiska filmer genom antingen:

För distributörer:

  • Samproduktion
  • Filmfinansiering (till exempel genom minimigarantier)
  • Lansering av nya filmer

Godkända aktiviteter

För att generera en potentiell fond och för att kvalificera sig för återinvestering måste filmer uppfylla följande kriterier:

  • Fiktion (inklusive animerade filmer) eller kreativ dokumentär med en minsta längd på 60 minuter.
  • Första upphovsrätt tidigast 2015.
  • Majoritetsproducerat i något av MEDIA-programmets medlemsländer.
  • Producerat av en betydande andel yrkesverksamma från MEDIA-programmets medlemsländer.

 

Deadline för ansökan är 5 april 2022 kl. 17.00.

Skriv ut