Kreativa Europa MEDIA
En bild från filmen Destination Europa föreställandes en man svävande i luften.
Destination Europa distribueras med MEDIA-stöd av TriArt Film. © Proton Cinema

Automatiskt biografdistributionsstöd & stöd till säljagenter

Syftet med stöd till automatiskt stöd till biografdistribution och stöd till säljagenter är att främja och stödja transnationell distribution av nya europeiska filmer genom att erbjuda fonder till distributörer och säljagenter baserade på antal visningar och försäljningar. Summan som erhålles i fonden återinvesteras i filmfinansering eller marknadsföring (online inkluderat) av icke-nationella europeiska filmer. 

  • Deadline för utlysningen (22/2019) stöd till säljagenter var den 29 oktober.
  • Deadline för utlysningen (22/2019) automatiskt biografdistributionsstöd var den 8 september 2020.

Ni hittar länk till riktlinjer och ansökningsformulär nedan.

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA om ni har frågor inför ansökan. 

Skriv ut