Kreativa Europa MEDIA
En bild från filmen Destination Europa föreställandes en man svävande i luften.
Destination Europa distribueras med MEDIA-stöd av TriArt Film. © Proton Cinema

Automatiskt biografdistributionsstöd

Automatiskt stöd till biografdistribution innebär att stödets storlek beräknas utifrån distributörens antal sålda biobiljetter till icke-nationell europeisk film. Stödets fokus ligger på att stödja film med marknadspotential.

En förändring är att svenska distributörer kan beviljas mellan 0,70 euro och 0,90 (sänkning från tidigare) euro per såld biljett, beroende på filmens ursprungsland. Detta gäller upp till 75 000 sålda biljetter, därefter beviljas inget stöd för filmen/filmerna. Beloppet som genererats samlas i en fond. Filmer som är äldre än 2015 är inte godkända. 

För att få tillgång till beloppet i fonden ska distributören återinvestera, antingen i samproduktion (modul 1), köp av distributionsrättigheter (modul 2) eller marknadsföring av ny icke-nationell europeisk film (modul 3). För filmer som redan är godkända av MEDIA behöver ingen bakgrundsinformation lämnas i ansökan.

Deadlines för utlysningen (22/2019) är den 8 september 2020 och 29 oktober 2020.

Ni hittar länk till riktlinjer och ansökningsformulär nedan.

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA om ni funderar på att söka.

OBS! Ny senaste tid för inlämning av ansökan är 17.00 dagen för deadline.

Skriv ut