Kreativa Europa MEDIA
En bild ur The killing of a sacred deer
Scanbox Entertainment tilldelades selektivt biografdistributionsstöd 2018 för Giorgos Lanthimos The Killing of a Sacred Deer.

Selektivt biografdistributionsstöd

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs en grupp om minst sju distributörer från MEDIA-länder som genom säljagenten ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella film.

Det är säljagenten som söker stödet och agerar koordinator för en distributörs-grupp. Säljagenten måste under de tre senaste åren ha varit ansvarig säljagent för minst tre filmer som har premiärsatts i minst fem länder. Stödet är till för att stödja aktiviteter för paneuropeisk distribution av icke-nationella europeiska filmer.

Minst sju distributörer ska ingå i den sökande gruppen. Av dessa sju (7) så måste minst tre (3) komma från hög/medelkapacitetsländer och minst två (2) från lågkapacitetsländer.

För att filmerna ska vara godkända att söka med måste de premiärsättas:

  • Mellan 1 mars 2020 – 1 september 2021 (för den första deadlinen)
  • Mellan 1 september 2020 – 1 mars 2022 (för den andra deadlinen)

Nedan hittar du information om den senaste utlysningen (21/2019) med deadlines 10 december 2019 och 16 juni 2020.

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Observera att senaste tid för inlämning av ansökan är kl 17.00. 

Skriv ut