Kreativa Europa MEDIA
En bild ur The killing of a sacred deer
Scanbox Entertainment tilldelades stöd till distribution av specifika filmtitlar (då selektivt biografdistributionsstöd) 2018 för Giorgos Lanthimos The Killing of a Sacred Deer.

Stöd till distribution av specifika filmtitlar

MEDIA-delprogrammet ska ge stöd till internationell försäljning och distribution av icke-nationella europeiska verk på alla plattformar (biografer och online) inriktade på både små och stora produktioner, bland annat genom samordnade distributionsstrategier som täcker flera länder och uppmuntrar användning av textning, dubbning och vid behov verktyg för ljudbeskrivning.  

Stödet ska uppmuntra och stödja en bredare distribution av nya icke-nationella europeiska filmer genom att uppmuntra säljagenter och distributörer att investera i marknadsföring och distribution av icke-nationella europeiska filmer.

Stöttade aktiviteter

Aktiviteterna som ska finansieras är kampanjer för paneuropeisk bio- eller online-distribution av kvalificerade europeiska filmer, som samordnas av säljagenten.

Särskilt fokus kommer att ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet.

Ansökningskriterier

Sökande ska vara en europeisk säljagent som har rätt att sälja filmen i minst 15 länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.

 • Minst 7 distributörer ska delta, varav minst 2 från länder med låg audiovisuell kapacitet, grupp A eller grupp B (länk).
 • Majoriteten av distributionskampanjerna ska fokusera på bioreleaser.
 • Distributören måste signera ett Letter of Intent att de kommer att distribuera filmen inom sitt territorium.
  Filmen ska ha sin premiär/release mellan den 1 oktober 2021 och den 1 april 2023 eller tio veckor efter ansökningsdatum.
 • Filmen kan vara en fiktion (animation inkluderat) eller dokumentär minst 60 minuter med en första upphovsrätt tidigast 2020.
 • Filmen kan ha en produktionsbudget på högst 15 miljoner euro och ska vara producerad i ett land som är medlem i MEDIA-delen av programmet.
 • Minst 50 % av den totala produktionsbudgeten måste komma från länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.
 • Filmen måste ha en interoperabel standardidentifierare, som ISAN eller EIDR, som ska tillhandahållas av koordinatorn.

Eftersom det ekonomiska stödet är det primära målet för EU-bidraget, är det maximala bidraget som kan tilldelas tredje part:

 • 150 000 euro för Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland.
 • 60 000 euro för Österrike, Belgien, Nederländerna, Polen
 • 30 000 euro för Tjeckien, Danmark, Frankrike, Ungern, Norge, Portugal, Sverige
 • 10 000 euro för övriga territorier.

  Deadline för ansökan är 24 augusti 2021 kl. 17.00. Kontakta gärna oss på desken om du funderar på att söka.
Skriv ut