Kreativa Europa MEDIA
En bild ur The killing of a sacred deer
Scanbox Entertainment tilldelades selektivt biografdistributionsstöd 2018 för Giorgos Lanthimos The Killing of a Sacred Deer.

Selektivt biografdistributionsstöd

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs en grupp om minst sju distributörer från MEDIA-länder som genom säljagenten ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella film.

Det är säljagenten som söker stödet och agerar koordinator för en distributörs-grupp. Säljagenten måste under de tre senaste åren ha varit ansvarig säljagent för minst tre filmer som har premiärsatts i minst fem länder. Stödet är till för att stödja aktiviteter för paneuropeisk distribution av icke-nationella europeiska filmer.

Minst sju distributörer ska ingå i den sökande gruppen. Av dessa sju (7) så måste minst tre (3) komma från hög/medelkapacitetsländer och minst två (2) från lågkapacitetsländer.

För att filmerna ska vara godkända att söka med måste de premiärsättas:

  • Mellan 1 april 2019 – 1 okober 2020 (för den första deadlinen)
  • Mellan 1 oktober 2019 – 1 april 2021 (för den andra deadlinen)

Nedan hittar du information om den senaste utlysningen (28/2018) med deadline 8 januari 2019 och 4 juni 2019.

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut