Kreativa Europa MEDIA
En bild av Vodeville streaming platform
ÜberEntertainment fick onlinedistributionsstöd från Kreativa Europa 2017 för deras projekt Vodeville. Foto: ©ÜberEntertainment

Stöd till onlinemarknadsföring

Kreativa Europa har som delmål att stötta marknadsföring och distribution av audiovisuella verk på plattformar utöver biografen samt stötta uppkomsten av nya affärs- och distributionsmodeller.

Detta gör man genom att stödja etablerade onlinetjänsters arbete med europeiskt innehåll, skapandet av europeiska paket av filmer för leverans till onlinetjänster och innovativt publikutvecklingsarbete för europeisk film.

Stödet till onlinetjänster är uppdelat i tre stödlinjer:

1. Stöd till marknadsaktiviteter på etablerade VOD-tjänster
Leverantörer av VOD-tjänster kan söka stöd för aktiviteter som syftar till att synliggöra, marknadsför och på andra sätt utveckla publiken för europeisk film.

2. Stöd till skapande av onlineförberedda filmpaket
Man kan söka stöd för att sätta samman och leverera paket av europeiska filmer till VOD-tjänster. Filmerna i paketet ska ha bevisad kommersiell potential.

3. Stöd till innovativa strategier för distribution och marknadsföring av europeiska verk
Detta stöd skall uppmuntra till utvecklingen av nya affärsmodeller, publikutvecklingsstrategier och verktyg som bidrar till distributionen och marknadsföringen av europeiska filmer. Transparens är en nyckelfaktor och stödmottagare ska sträva efter att dela med sig av sina erfarenheter till branschen. 

Nedan finns länk till riktlinjer och ansökningshandlingar för senaste utlysningen (23/2019). Deadline för ansökan är 7 april 2020.

Kontakta gärna oss på Kreativa Europa Desk MEDIA om ni funderar på att söka.

OBS! Ny senaste tid för inlämning av ansökan är 17.00 dagen för deadline.

Skriv ut