Kreativa Europa MEDIA

Stöd till säljagenter

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till europeiska säljagenter som arbetar långsiktigt med försäljning av europeisk film. Stödbeloppet används genom återinvestering i europeisk film.

Stödet kan sökas av europeiska säljagenter som under perioden 2014-2018 varit agent för minst åtta nya europeiska filmer, varav minst en producerad i ett annat land än det egna.

Agenten måste ha rättigheterna att sälja filmerna i minst 10 av de länder som deltar i Kreativa Europa MEDIA-delprogrammet. Agenten ska också ha sålt visningsrättigheterna till minst tre av filmerna, till minst tre länder som deltar i Kreativa Europa MEDIA-delprogrammet.

Uppfyller säljagenten dessa krav genereras 20 000 euro i en fond. Ytterligare medel kan genereras via försäljningar av europeiska biograftitlar och genom Kreativa Europa MEDIA-delprogrammets automatiska biografdistributionsstöd.

Fonden realiseras av säljagenten genom en återinvestering av motsvarande belopp i Minimum Guarantees (modul 1) eller marknadsföringskostnader för icke-nationella filmer (modul 2).

Nedan finns riktlinjer och ansökningshandlingar för senaste utlysningen (29/2018), som har deadline den 7 november 2019 kl.12.00.

Kontakta gärna oss på Kreativa Europa Desk MEDIA om ni funderar på att söka.

Skriv ut