Kreativa Europa MEDIA
Festival International du Film Cannes Foto: ©Lagency / Taste (Paris) / Le Mépris © 1963 StudioCanal - Compagnia Cinematografica Champion S.P.A. - All rights reserved

Stöd till festivaler och marknader

Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film och stödet till marknadsaktiviteter är ämnade för större åtgärder för att sprida, marknadsföra eller stimulera produktion av europeisk film.

Byt sida

Festivalstödet kan sökas av festivaler med ett program som innehåller minst 70% europeisk film eller minst 100 långfilmer (eller 400 kortfilmer) från minst 15 MEDIA-länder. Av dessa filmer ska även minst 50% vara icke-nationella.

Stöd till marknadsaktiviteter kan gå till samproduktions- eller finansieringsforum, gemensamma aktiviteter för att marknadsföra ett flertal europeiska titlar eller andra evenemang som underlättar för europeiska branschverksamma att delta i festivaler och mässor.

Skriv ut