Kreativa Europa MEDIA
Festival invigning
Göteborgs Filmfestival fick festivalstöd 2021. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Stöd till festivaler och festivalnätverk

Delprogrammet MEDIA ska stötta festivaler och festivalnätverk som visar en väsentlig del icke-nationella europeiska verk medan de behåller sin identitet och unika profil.

Europeiska festivaler ska sikta på att öka publikens intresse för icke-nationellt europeiskt audiovisuellt innehåll och främja spridningen och synligheten för detsamma.

Europeiska festivaler som visar en väsentlig del icke-nationella europeiska verk och som siktar på på att anordna aktiviteter för att utöka och förnya publiken kan söka stöd. Särskilt fokus kommer ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Endast ansökningar från berättigade organisationer som håller i audiovisuella festivaler i länder som deltar i MEDIA-delprogrammet godkänns. För att söka stöd till festivalnätverk måste nätverket bestå av en koordinator plus minst tre medlemsorganisationer. Max 20 % av festivalerna som deltar i nätverket (inklusive koordinatorn) får komma från samma land.

En godkänd audiovisuell festival är ett evenemang som:

 • programsätter europeiska filmer och audiovisuella verk som visas för en bred publik beståendes av både allmänheten och en ackrediterad internationell publik av professionellt yrkesverksamma i den audiovisuella branschen samt pressen;
 • har tydligt kuraterat program, regelverk och urvalsprocess;
 • äger rum under en specifik tidsperiod i en sedan tidigare bestämd stad;
 • tillägnar minst 50 % av sin programsättning till icke-nationella filmer och audiovisuella verk från länder som deltar i MEDIA-delprogrammet och uppvisar en geografisk mångfald som täcker minst 15 länder där lågkapacitetsländer ska finnas representerade;
 • har haft minst tre upplagor som ägt rum innan slutet av december 2020.

Stöttade aktiviteter

Europeiska audiovisuella festivaler som äger rum i länder som deltar i MEDIA-delprogrammet som:

 • uppvisar effektivitet gällande publikutveckling (särskilt mot en ung publik) genom att implementera aktiviteter före, under och efter evenemanget såsom: årslånga aktiviteter och/eller decentraliserade aktiviteter i andra städer (med mindre partnerfestivaler nationellt/internationellt) och/eller andra effektiva outreach-aktiviteter riktade mot en publik som vanligtvis inte besöker festivaler;
 • uppvisar ett engagemang för innovativa handlingar särskilt gällande publikutveckling och outreach med hjälp av de senaste digitala teknologierna och verktygen, så som sociala medier och online-aktiviteter, för att skapa ett permanent community;
 • förstärker innovativa aspekter bortom sina traditionella evenemang och som expanderar sin räckvidd (till exempel genom program på flera plattformar);
 • organiserar initiativ för filmliteracitet (till exempel genom filmutbildningar) i nära samarbete med skolor och andra institutioner under året;
 • fokuserar på europeisk film i allmänhet och särskilt filmer från länder med en låg audiovisuell produktionskapacitet;
 • har tydligt fokus på icke-nationell europeisk programmering och en geografisk mångfald bland den icke-nationella europeiska programmeringen;
 • utvecklar samarbeten och partnerskap med andra europeiska filmfestivaler över gränserna och ökar resurseffektiviteten t. ex gällande textning/dubbning och streamingplattformar för att ta del av festivaler online.

För utlysningen 2021 får kostnader räknas in retroaktivt från den 1 januari 2021. Det går dock inte att söka med ett projekt som redan ägt rum innan ansökan skickas in.

Aktiviteter som stöttas ska vara årligen återkommande evenemang som organiseras på specifika och regelbundna datum.

Öppna utlysningar:

 • Stöd till festivalnätverk. Deadline 7 april 2022 kl. 17.00.

Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut