Kreativa Europa MEDIA
Festival invigning
Göteborgs Filmfestival fick festivalstöd 2018. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Stöd till festivaler

Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film.

Stödet kan sökas av festivaler med ett program som innehåller minst 70% europeisk film ELLER minst 100 långfilmer (eller 400 kortfilmer) från 15 eller fler MEDIA-länder. Av dessa filmer ska minst 50% vara icke-nationella. Stödet betalas ut i form av fasta belopp och ansökan sker via onlineformulär.

Förändringar för denna utlysning:

  • Guidelines har omarbetats. Nu finns två delar – A & B. A-delen är generell och innehåller guidelines om hela MEDIA-delen av Kreativa Europa, medan B-delen innehåller information om det specifika stödet ni är inne på.

Utlysningen 32/2018 har två deadlines. Den första deadlinen är 20 december 2018 för festivaler som arrangeras mellan 1 maj - 31 oktober 2019. Den andra deadlinen är 7 maj 2019 för festivaler som arrangeras mellan 1 november 2019 - 30 april 2020. Nedan finns länk till riktlinjer, ansökningshandlingar och budgetformulär.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut