Kreativa Europa MEDIA
Festival invigning
Göteborgs Filmfestival fick festivalstöd 2018. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Stöd till festivaler

Kreativa Europa ger stöd till europeiska filmfestivaler som har ett fokus på att nå ny publik, främja filmkunnighet och som har ett starkt program av europeisk film.

Stödet kan sökas av festivaler med ett program som innehåller minst 70% europeisk film ELLER minst 100 långfilmer (eller 400 kortfilmer) från 15 eller fler MEDIA-länder. Av dessa filmer ska minst 50% vara icke-nationella. Stödet betalas ut i form av fasta belopp och ansökan sker via onlineformulär.

Utlysningen 26/2019 har två deadlines. Den första deadlinen är 21 november 2019 för festivaler som arrangeras mellan 1 maj - 31 oktober 2020. Den andra deadlinen är 21 maj 2020 för festivaler som arrangeras mellan 1 november 2020 - 30 april 2021. Nedan finns länk till riktlinjer,
ansökningshandlingar och budgetformulär.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

OBS! Uppskjuten deadline på grund av rådande situation med COVID-19. Ny deadline var den 21 maj 2020 kl. 17.00.

Skriv ut