Kreativa Europa MEDIA
MEDIA paviljongen Cannes
MEDIA Stands i Cannes

Stöd till marknadsaktiviteter

Delprogrammet MEDIA:s stöd till marknadsaktiviteter går ut på att förenkla och stimulera produktion, marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella verk vid marknader och festivaler inom och utanför Europa. Stödet ska även främja deltagande i marknader och festivaler för europeiskt branschfolk.

Följande områden ingår i stödet:

  • Förbättrad tillgång för branschfolk till mässor och marknader för audiovisuella media inom och utanför Europa.
  • Främja skapandet av en portal, databas och/eller nätverk av databaser för europeiska verk, som riktar sig mot branschfolk.
  • Stöd till gemensamma marknadsföringsevenemang för europeiska audiovisuella verk. Organisationen ska representera minst 15 medlemsstater och evenemanget rikta sig mot den internationella audiovisuella branschen.

Exempel på projekt som kan få marknadsstöd är organisation av samproduktionsforum eller finansieringsforum, gemensamma aktiviteter för att marknadsföra ett flertal europeiska titlar eller åtgärder som underlättar deltagande i festivaler och mässor för europeiska branschverksamma.

Nedan hittar du riktlinjer och ansökningshandlingar för senaste utlysningen 27/2019 som är riktad till arrangörer av aktiviteter med start mellan 1 juli 2020 och 30 juni 2021.

Deadline för ansökan var den 6 februari 2020.

Ta gärna kontakt med Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Observera att senaste tid för inlämning av ansökan är 17.00 dagen för deadline.

MEDIA:s monter på marknader och festivaler

Genom MEDIA Stands ges producenter och andra mindre branschaktörer möjlighet att delta i marknader och festivaler under mycket förmånliga villkor. 

Till exempel kan man genom MEDIA Stands ackreditera sig till rabatterat pris till några av de stora filmmarknaderna i Europa. Som MEDIA Stands-ackrediterad får man tillgång till MEDIA:s monter under exempelvis Cannes Market, EFM i Berlin, MIFA eller MIPCOM. Servicen inkluderar ofta meddelandetjänst, tillgång till Internet och konferensrum, förbokade möten med tv-kanaler och europeiska beslutsfattare, förberedande rådgivning med mera. Dessutom listas deltagarna i en speciell katalog som delas ut via MEDIA-montern. Ackrediteringsinformation och deadline för respektive evenemang finns att tillgå direkt via MEDIA Stands.

Skriv ut