Kreativa Europa MEDIA
the film corner
The Film Corner fick stöd från Kreativa Europa 2016.

Stöd till filmkunnighetsinitiativ

Ett viktigt mål inom Kreativa Europa är att främja publikens intresse för och förståelse av europeiska verk. Europas mångfald är en av kontinentens styrkor men också en utmaning för att filmer, tv-produktioner och dataspel ska spridas över gränserna. För att öka filmkunnigheten och möjligheterna att uttrycka sig genom audiovisuella medier erbjuds stöd till filmkunnighetsinitiativ.

Stödet kan sökas av partnerskap av minst tre organisationer.

Målet för stödet 2019 är att öka tillgängligheten av europeiska filmer i en utbildningskontext genom att upprätta en katalog av filmerna som ska finnas tillgänglig för grundskolor i länder som deltar i MEDIA-programmet.

Nedan finner du länk till riktlinjer och ansökningshandlingar för den senaste utlysningen av stödet (25/2019) som hade sista ansökningsdag 12 mars 2012.

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Observera att senaste tid för inlämning av ansökan är kl 17.00. 

Skriv ut