Kreativa Europa MEDIA
the film corner
The Film Corner fick stöd från Kreativa Europa 2016.

Stöd till publikutveckling och filmkunnighet

MEDIA-delprogrammet ska ge stöd till initiativ som främjar publikutveckling och engagemang, inklusive filmkunnighetsaktiviteter som särskilt riktar sig till en ung publik.

Stöttade projekt ska säkerställa paneuropeiskt  samarbete och tillhandahålla innovativa projekt, särskilt gällande användning av digitala verktyg som ämnar:

  • Öka intresset för och kunskapen om europeiska filmer och audiovisuella verk hos publiken, inklusive särskilda program om filmarv.
  • Öka paneuropeiskt impact- och outreach-arbete.
  • Främjar och ökar den inverkan befintliga europeiska filmer och audiovisuella verk – inklusive kuraterade kalatoger av filmer – har på publikutveckling och filmkunnighet.

Särskilt fokus kommer ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet.

Stöttade aktiviteter

Projekt som tillhandahåller mekanismer för paneuropeiskt samarbete och paneuropeisk publikräckvidd med målet att stimulera intresse och öka kunskapen hos publiken om europeisk film och audiovisuella verk inklusive särskilda program om filmarv.

Projektet måste baseras på en väsentlig andel europeisk film och audiovisuella verk (minst 50 %) och presentera en paneuropeisk publikräckvidd där minst fem (5) länder som ingår i MEDIA-delprogrammet deltar.

Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 70 % av totala godkända kostnader.

För utlysningen 2021 får kostnader räknas in retroaktivt från den 1 januari 2021. Det går dock inte att söka med ett projekt som redan ägt rum innan ansökan skickas in.

Aktiviteter som stöttas ska vara årligen återkommande evenemang som organiseras på specifika och regelbundna datum.

 

Deadline för ansökan är 5 oktober 2021 kl. 17.00. Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut