Kreativa Europa MEDIA
Producentfonder

Andra europeiska stöd - samproduktionsfonder

Kreativa Europa MEDIA ger stöd till samproduktionsfonder med internationell dimension. Nedan finner du information om de samfinansierade fonderna samt andra viktiga fonder.

Eurimages

Eurimages stöttar fiktion, animation och dokumentär med en minsta längd på 70 min. Syftet med fonden är att underlätta för europeisk samproduktion och projektet måste ha minst två samproducenter från olika länder som är medlemmar i fonden. Svensk representant för Eurimages är Magdalena Jangard, Svenska Filminstitutet.

Hubert Bals Fund+ Europe

Fonden är utformad för att föra fram enastående och angelägen film från utvecklingsländer. Fonden delar ut medel två gånger per år. Man kan söka stöd för alla stadier i filmproduktionen från utveckling till postproduktion. HBF+Europe kompletterar ny existerande stöd som fonden delar ut men utökar dessa med stöd för europeisk minoritetssamproduktion (deadline 1 april 2021 och distributionsstöd (löpande ansökning).

IDFA Bertha Fund Europe - International Co-production Support

För dokumentärprojekt som har en regissör från ett utvecklingsland och minst en europeisk och en icke-europeisk producent är inblandad. Projekten ska vara i något skede av produktionen. Ansökan måste lämnas in av den europeiska samproducenten och produktionen bör innefatta ett kreativt element, som en teammedlem eller postproduktionstjänst från Europa. Deadline 1 april 2020. Preliminär deadline för stöd till distribution av internationella samproduktioner är 1 oktober 2020.

World Cinema Fund Europe

Fonden stödjer produktion och distribution av långfilmsdrama och dokumentär från ekonomiskt missgynnade delar av världen. För produktion ska projektet vara långt framskridet och beräknas gå i produktion inom tre månader efter fondens beslut. Filmprojekten bör ha en budget mellan 200 000 och 1 miljon euro. Deadlines: Produktion: Efter Berlinale 2021. Distribution: löpande.

ACM Distribution

Aide aux cinemas du monde (ACM) som drivs av CNC och Franska Institutet har stöttat internationella samproduktioner med Frankrike sedan 2012. ACM Distribution är en ny komponent samfinansierad av Kreativa Europa och syftar till att stötta distribution av ACM-filmer som är samproducerade med ett icke-europeiskt land. 

Skriv ut