Kreativa Europa MEDIA
Springfloden foto
SPRINGFLODEN II är en samproduktion mellan Sveriges Television, Filmlance (Francy Suntinger), Film i Väst, ZDF, Nad Con och Lumiére, med stöd från Svenska Filminstitutet och Kreativa Europa.

Stöd till europeiska tv-program

Oberoende europeiska producenter kan söka stöd för produktion av tv-program inom drama, animation och kreativ dokumentär.

Stöd till europeiska tv-program kan sökas för följande produktioner ämnade primärt för tv:

  • Drama (film eller serie) med en total längd på minst 90 minuter
  • Animation (film eller serie) med en total längd på minst 24 minuter
  • Kreativ dokumentär (film eller serie) med en total längd på minst 50 minuter

Inom drama kan man även söka för uppföljare samt andra och tredje säsongen. Inom animation och dokumentärer kan man inte söka för uppföljare eller ytterligare säsonger. Produktioner med gemensam marknadsstrategi söks som serie, ej med separata ansökningar.

Berättigade att söka är de oberoende bolag med tv-projekt som har 50% av produktionskostnaderna säkrade, samt minst tre tv-kanaler (inklusive onlinetjänster) involverade från länder inom MEDIA-programmet. Produktionsbolaget som söker stödet måster vara majoritetsägare av projektet och en enskild tv-kanal får stå för max 70% av finansieringen.

Inspelning får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in och projektet måste kunna definieras som europeiskt i fråga om finansiering och konstnärligt deltagande.

Stödet är ett rent bidrag som kan utgöra maximalt 12,5% av totalbudgeten för drama och animerade program och ända upp till 20% för dokumentärer. Maxbelopp per fiktionsprojekt är 500 000 euro och för dokumentärprojekt är maxbeloppet 300 000 euro. Samproducerade högkvalitativa dramaserier kan söka upp till 1 000 000 euro eller max 10% av produktionsbudgeten. Produktionsbolagen måste vara från MEDIA-stödda länder.

Förändringar på sistone:

  • Budgeten ökar till 13,5M €
  • Giltighetsperioden startar datumet då avtalet signeras. Det finns också möjlighet att börja giltighetsperioden från datumet då ansökan skickas när det är berättigat och ansökt om i e-formuläret.
  • Den maximala giltighetsperioden för projekt är 24 månader (eller 36 månader för serier med fler än två avsnitt)
  • Definitionen av ”broadcasting company” har uppdaterats för att förtydliga att den också innefattar on-demand audiovisual media services (icke-linjära audiovisuella medialeverantörer)
  • Guidelines har omarbetats. Nu finns två delar – A & B. A-delen är generell och innehåller guidelines om hela MEDIA-delen av Kreativa Europa, medan B-delen innehåller information om det specifika stödet ni är inne på.

Ansökan görs på e-formulär och nedan finns länkar till riktlinjer och ansökningshandlingar för den senaste utlysningen (20/2019) med deadlines 28 november 2019 och 14 maj 2020. Alla bevis, kontrakt och LOC som rör finansieringen och licenser måste skickas med den elektroniska ansökan.

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Observera att senaste tid för inlämning av ansökan är 17.00 dagen för deadline.

Skriv ut