Kreativa Europa MEDIA
Springfloden foto
SPRINGFLODEN II är en samproduktion mellan Sveriges Television, Filmlance (Francy Suntinger), Film i Väst, ZDF, Nad Con och Lumiére, med stöd från Svenska Filminstitutet och Kreativa Europa.

Stöd till tv- och online-innehåll

Oberoende europeiska producenter kan söka stöd för produktion av tv- och online-innehåll inom drama, animation och kreativ dokumentär.

Målet med stödet till tv- och online-innehåll är att öka kapaciteten hos audiovisuella prodcenter att utveckla och producera starka projekt med en stor potential att resa över och bortom Europa, samt underlätta europeiska och internationella samproduktioner inom tv- och onlinesektorn.

Stödet siktar på att stärka självständigheten hos producenter i relation till kanaler och digitala plattformar, stärka samarbetet mellan intressenter (produktionsbolag, kanaler, digitala plattformar och säljagenter) från olika länder som deltar i MEDIA-delprogrammet för att de ska kunna producera högkvalitativa program ämnade för internationell distribution, marknadsförda till en stor publik där kommersiell exploatering inom multi-plattformsfären ingår.

Särskilt fokus kommer ges projekt som presenterar innovativa aspekter både gällande innehåll och finansiering, där en tydlig koppling finns till de tänka distributionsstrategierna.

Stödet till tv- och online-innehåll kommer stötta verk (drama, animation och dokumentär) ämnade för linjär och icke-linjär visning, som uppvisar:

 • Starka samarbeten mellan intressenter från olika länder som deltar i MEDIA-delprogrammet, inklusive samarbeten mellan kanaler;
 • Högt kreativt/konstnärligt värde med potential för bred spridning över gränser och möjligheter att nå publik på europeisk och internationell nivå;
 • Innovativa aspekter gällande innehåll och finansiering med en tydlig koppling till de tilltänka distributionsstrategierna.

Särskilt fokus kommer ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att arbeta mot en mer hållbar och klimatvänlig bransch, samt strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet framför och bakom kameran.

Stöttade aktiviteter

Endast produktionsaktiviteter för följande typ av verk ämnade primärt för tv- och/eller online-distribution är berättigade stöd:

 • Drama (film eller serie) med en minsta längd på 90 minuter.
 • Animation (film eller serie) med en minsta längd på 24 minuter.
 • Kreativ dokumentär (film eller serie) med en minsta längd på 50 minuter.

Första inspelningsdag (eller start för animation) måste ligga efter datumet då utlysningen publicerades. Verket måste produceras med väsentlig medverkan från professionellt yrkesverksamma som är medborgande/hemmahörande i länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.

Verket måste involvera medverkan av minst två kanaler från två olika länder som deltar I MEDIA-delprogrammet. En ”kanal” anses vara en tv-kanal (linjär audiovisuell mediaservice-leverantör) eller en ”on-demand” audiovisuell mediaservice-leverantör (icke-linjär audiovisuell mediaservice-leverantör) som det definieras i Artikel 1(1) i Audiovisual Media Service Directive (DIR 2010/13/EU och DIR 2018/1808/EU ändring DIR 2010/13/EU).

Kanalens deltagande måste styrkas av kontrakt eller signerade bindande LOC:er där villkoren för deras finansiella deltagande specificeras, inklusive licensieringskostnad och licensieringsperiod. Text där möjlighet till köp när verket väl är producerat godtas inte som ett bindande LOC.

Visningsrättigheterna som licensieras till kanaler som deltar i produktion måste återgå till producenten efter en maximal licensperiod om:

 • 7 år om kanalen deltar genom en ”pre-sale”;
 • 10 år om kanalen deltar genom samproduktion.

Minst 40 % av finansiering till den totala uppskattade produktionsbudgeten måste garanteras från tredjehandskällor (genom direktfinansiering eller förskottsbetalning för rättigheter). Tredjehandskällorna för finansiering måste bekräftas genom nyligen signerade bindande LOC:er, där projektets titel, exakt stödsumma, vilken typ av rättigheter som sålts samt licensperioden ska kunna utläsas.

Tredjehandskällor: Finansiella insatser från kanaler, distributörer, fonder och riskkapitalister anses vara tredjehandskällor. Skatterabatter kan godtas om finansieringen bekräftas från det organ som har rätt att utfärda dessa dokument. Producentens och samproducentens egna investeringar och det sökta MEDIA-stödet räknas inte som tredjehandskällor och kan heller inte räknas in i de 40 % som ska utgöra minsta finansiering på plats.

Om projektet samproduceras av flera produktionsbolag måste ett samproduktionsavtal (eller deal-memo) bifogas ansökan där en uppdelning av finansiering, rättigheter, kostnader och intäkter finns med. Enklare texter eller avtal där samproducentens finansiella bidrag redovisas utan ytterligare detaljer gällande samproduktionen godtas inte.

Minst 50 % av den totala uppskattade finansieringen måste komma från länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.

Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 15 % av totala godkända kostnader.

För kreativa dokumentärer kan stödet uppgå till max 300 000 euro.
För animationer kan stödet uppgå till max 500 000 euro

För drama kan stödet uppgå till max:

 • 500 000 euro om den godkända produktionsbudgeten är under 10 miljoner euro.
 • 1miljon euro om den godkända produktionsbudgeten är mellan 10 miljoner och 20 miljoner euro.
 • 2 miljoner euro om den godkända produktionsbudgeten är över 20 miljoner euro.

Deadline för ansökan var 25 augusti 2021 kl. 17.00. 


Skriv ut