Kreativa Europa MEDIA
Apstjärnan
Apstjärnan utvecklas av LEE Film och fick utvecklingsstöd för enskilt projekt 2018. © LEE Film

Utvecklingsstöd enskilt projekt

Kreativa Europa MEDIA erbjuder ekonomiskt stöd för utveckling av ett projekt inom följande kategorier: drama, kreativ dokumentär och animation. Projektet ska vara tänkt för internationell kommersiell distribution.

Utvecklingsstöd till enskilt projekt kan sökas för utveckling (ej produktion) av följande projekt för den europeiska marknaden:

  • Fiktionsfilmer, animation och kreativa dokumentärer med en minsta längd på 60 minuter ämnade för biodistribution.
  • Fiktionsprojekt (film eller serie) med en minsta totallängd på 90 minuter, animationsprojekt (film eller serie) med en minsta totallängd på 24 minuter eller kreativa dokumentärer (film eller serie) med en minsta totallängd på 50 minuter avsedda för tv-distribution.
  • Fiktionsprojekt med en längd eller användarupplevelse på minst 90 minuter, animationsprojekt med en längd eller användarupplevelse på minst 24 minuter och kreativa dokumentärer med en längd eller användarupplevelse på minst 50 minuter avsedda för distribution på digitala plattformar.

För projekt som har en användarupplevelse i ett icke-linjärt format (t. ex VR) gäller inte ovanstående minimumlängder.

Projekt giltiga för distribution på digitala plattformar innefattar: animation, kreativa dokumentärer, interaktiva projekt, linjära och icke-linjära webbserier, narrativa VR-projekt samt fiktionsprojekt avsedda för flera enheter (dator, mobilt, plattor etc).

Det sökande bolaget måste vara huvudproducent för projektet och får tidigast gå i produktion åtta månader från det datum man skickat in sin ansökan.

För ansökan krävs att bolaget varit registrerat hos bolagsverket i minst 1 år innan ansökningstillfället och att bolaget har erfarenhet av produktion och distribution av minst ett verk inom ovanstående kategorier. Den tidigare produktionen ska ha producerats senast 5 år innan ansökan och även ha haft internationell kommersiell distribution inom två kalenderår innan utlysningen av stödet.

Stödet ges i form av fasta summor:

  • 60 000 euro för animation
  • 50 000 euro för drama med produktionsbudget på eller över 1,5 miljoner euro
  • 30 000 euro för drama med produktionsbudget under 1,5 miljoner euro
  • 25 000 euro för kreativ dokumentär

Beloppet får max uppgå till 50% av utvecklingskostnaderna.

Oberoende produktionsbolag registrerade i ett MEDIA-land kan söka detta stöd. Med oberoende menas i det här sammanhanget ett bolag som inte är majoritetsägt av någon TV-kanal. Med majoritetsägd menas när ett bolag ägs till mer än 25 % av en tv-kanal (eller mer än 50% av flera).

Förändringar på sistone:

  • Award criteria har minskat från fem till fyra punkter (sektion 9 i guidelines B)
  • Guidelines har omarbetats. Nu finns två delar – A & B. A-delen är generell och innehåller information om samtliga stöd, medan B-delen innehåller information om det specifika stödet ni är inne på.
  • Guide for applicants har också omarbetats. Den samlar nu alla tekniska frågor (generering och färdigställande av e-formuläret) och FAQ tillsammans med en ”eligibility checklist” för att hjälpa sökande verifiera att ansökan är giltig.

Nedan finns länk till riktlinjer och ansökningsformulär till senaste utlysningen (17/2019) som hade deadlines 13 november 2019 och 12 maj 2020. Bolag kan endast söka en gång per utlysning.

Observera att senaste tid för inlämning av ansökan är 17.00 dagen för deadline.

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Skriv ut