Kreativa Europa MEDIA
PUSH
WG Film fick 2016 utvecklingsstöd, slate funding. Ett av projekten är PUSH som hade premiär 2019. Regissör Fredrik Gertten, producent Margarete Jangård.

Utvecklingsstöd slate funding

Kreativa Europa delprogram MEDIA erbjuder finansiellt stöd för utveckling av paket med minst tre projekt, så kallad slate funding, inom följande kategorier: drama, kreativ dokumentär och animation. Projekten ska vara ämnade för internationell kommersiell distribution. Målgruppen för slate funding är bolag med kapacitet att utveckla flera projekt samtidigt.

Utvecklingsstöd slate funding kan sökas för utveckling (ej produktion) av 3-5 projekt för den europeiska marknaden. Det sökande bolaget måste vara huvudproducent för projekten och ha varit registrerade hos bolagsverket sedan minst 3 år. Det går att söka för projekt ämnade för olika typer av plattformar med olika satta längdgränser enligt nedan:

Projekt ämnade för bio:

  • Spelfilmer med minimumlängd 60 min
  • Animationer med minimumlängd 60 min
  • Kreativa dokumentärer med minimumlängd 60 min

Projekt ämnade för tv-visning och digitala plattformar:

  • Dramer med total minimumlängd 90 min,
  • Animationer med total minimumlängd 24 min
  • Kreativa dokumentärer med total minimumlängd 50 min.
  • Interaktiva projekt har ingen minimilängd.

För ansökan krävs att bolaget eller producenten har erfarenhet av produktion och distribution av minst ett verk inom ovanstående kategorier. Detta verk ska ha producerats senast fem kalenderår innan ansökningstillfället och ska ha fått internationell kommersiell distribution i tre länder utanför Sverige inom två år kalenderår före ansökningstillfället.

Sökt belopp kan anges mellan 70 000 euro och 200 000 euro (150 000 för en slate med enbart dokumentärer). Det beloppet ska uppgå till max 50% av utvecklingskostnaderna för projekten. För att stärka europeisk talangutveckling ges möjligheten att inkludera en kortfilm i projektpaketet. Inkluderingen av en kortfilm betingar ytterligare 10 000 euro utöver ovan angivna summor. Kortfilmsbidraget kan användas för att täcka upp till 80% av kostnaderna för produktionen.

Ett oberoende produktionsbolag som är ägt och registrerat i Europa kan söka detta stöd. Med oberoende menas i det här sammanhanget ett bolag som inte är majoritetsägt av någon TV-kanal. Bolag med en slate beviljad under utlysning 23/2017 kan inte söka denna gång. Bolag med en slate beviljad under utlysning 21/2016 eller tidigare kan söka även om slaten fortfarande är öppen.

Nedan finns länk till riktlinjer och ansökningsformulär för den senaste utlysningen (18/2019) som hade deadline den 4 februari 2020.

Ta gärna kontakt med oss på Kreativa Europa Desk MEDIA innan ansökan.

Observera att senaste tid för inlämning av ansökan är 17.00 dagen för deadline.

 

Skriv ut