Kreativa Europa MEDIA
wcf_Europe1
World Cinema Fund Europe är en samproduktionsfond i Berlins filmfestivals regi som stöds av Kreativa Europa.

Stöd till internationella fonder för samproduktion

Stödet till internationella fonder för samproduktion syftar till att förenkla produktionen och cirkulationen av internationella filmprojekt samt att öka den europeiska dimensionen för fonderna och skapa tillgång för bolag från alla medlemsländer.

Stödet kan sökas av nu verksamma fonder som ger stöd till produktion av fiktion, animation och kreativ dokumentär ämnad för biografdistribution. Stöd kan även sökas av berättigade fonder till genomförandet av konkreta distributionsstrategier för av fonden stödda filmer.

Bedömningsgrunderna för stödet är bland annat det europeiska mervärdet, fondens kapacitet för att utveckla mekanismer som stimulerar internationell samproduktion och cirkulation av dessa samproduktioner.

Du hittar länkar till riktlinjer och ansökningshandlingar nedan. Sista ansökningsdatum var den 6 mars 2019.

 

Skriv ut