Kreativa Europa MEDIA

Stöd till nyhetsmedia

EU erbjuder finansiering till nyhetsmediesektorn för att främja mediekunskap, pluralism och mediefrihet samt verksamhet som hjälper sektorn att anpassa sig till de strukturella och tekniska förändringar den står inför.

Syftet med stöden är att främja sektorsövergripande, gränsöverskridande samarbete mellan yrkesverksamma inom nyhetsmedier i Europa.

- stimulera utbyte av bästa praxis för samarbetsbaserad affärsomvandling

- uppmuntra journalistiskt samarbete genom att utveckla standarder, nya affärsmodeller, utbildningsprogram, finansieringssystem och annan verksamhet som syftar till att upprätthålla kvalitetsjournalistik.

Stöden riktar sig till den bredare europeiska nyhetsmediesektorn, inklusive små medier.

Stöd från Kreativa Europa

Journalistiska partnerskap, ingen öppen utlysning. Läs mer här

Stöd till mediers frihet och mångfald, ingen öppen utlysning, läs mer här
- Ämne 1 – CREA-CROSS-2022-MFP – COUNCILS and STANDARDS
- Ämne 2 – CREA-CROSS-2022-MFP – RAPID RESPONSE

Stöd från EU-kommissionen

Covering EU affairs through radio, ingen öppen utlysning, läs mer här

Support local and regional news media in face of emerging news deserts, ingen öppen utlysning, läs mer här

Preparatory action: European Media Platforms, ingen öppen utlysning läs mer här

A European public sphere: a new media online offer for young Europeans, ingen öppen utlysning, läs mer här

 

Skriv ut