Kreativa Europa MEDIA

Europeiska kommissionens stöd till nyhetsmedia

Europeiska kommissionen har lanserat stöd till nyhetsmedia

A European public sphere: a new online media offer for young Europeans

För tredje året i rad kommer Europeiska kommissionen att stödja produktionen av dagligt, tankeväckande och trovärdigt innehåll om aktuella frågor från hela Europa för och av unga européer.
Deadline 24 jan 2024. Läs mer här.


Tidigare utlysningar

Covering EU affairs through radio

Syftet är att stödja produktion och distribution av redaktionellt oberoende radioinnehåll om EU-frågor.
Ingen öppen utlysning. Läs mer här

Support local and regional news media in face of emerging news deserts

Stödet ska stödja lokal och regional media som levererar nyheter till undertjänade samhällen.
Ingen öppen utlysning. Läs mer här

Preparatory action: European Media Platforms

För europeiska nyhetsmediaorganisationer i syfte att förbättra EU-medborgarnas tillgång till tillförlitlig information i hela EU. Ansökan kan innehålla projekt som förbättrar och utökar tekniska mediesystem som levererar nyhetsinnehåll och/eller program. Ansökande organisationer uppmuntras att involvera många organisationer för att få en stor räckvidd. De uppmanas också att samarbeta och att öka tillgången till originalrapportering, något som kan hjälpa nyhetsmedieorganisationer att nå ut till nya målgrupper.
Ingen öppen utlysning, läs mer här

 

Skriv ut