Kreativa Europa MEDIA
Collage av bilder som illustrerar media. Text uppmanar att söka stödet Media Literacy.

Stöd till medie- och informationskunnighet

Syftar till samarbetsprojekt som bidrar till erfarenhetsutbyten samt utveckling och användning av verktyg och material som främjar en ökad medie- och informationskunnighet, och europeisk samverkan. 

Tisdag 21 nov arrangerar den svenska Desken ett webinarium för att informera om stödet och ansökningsprocessen. Webinariet är indelat på två sessioner.
10:00 Journalistiska partnerskap
10:40 Medie- och informationskunnighet
Anmäl dig här.

Måndag 4 dec kl 11:00 håller EACEA ett webinarium (på engelska), som även kan ses i efterhand, här. 

Vilka kan söka?  

Medel kan sökas av en internationell projektgrupp, ett så kallat konsortium, med minst tre organisationer från tre europeiska länder som deltar i programmet Kreativa Europa. 

Målet är att främja policysamarbete och innovativa aktiviteter. Projektet ska bidra till mångfald, oberoende och pluralistiskt medielandskap samt till medie- och informationskunnighet och därmed stärka konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.  

Partnerskap kan inkludera kommersiella- och icke-kommersiella organisationer (privata och allmännyttiga), myndigheter (nationella, regionala och kommunala), internationella organisationer, universitet och högskolor, mediaorganisationer och -företag, forsknings- och teknologiinstitutioner, teknikleverantörer, experter inom mediekunnighet och/eller digitala medier, dess användning och kreativa processer, spridning, mediepåverkan, bedömning och/eller andra relevanta digitala tekniker.  

Stöttade aktiviteter

Stöd beviljas projekt med tydligt definierade mål inom medie- och informationskunnighet, och som berör minst två av nedan verksamhetsområden. Projektet bör ej överstiga 24 mån.

  1. Verksamhet som bygger på, delar och skalar upp bästa praxis från innovativa projekt för medie- och informationskunnighet som tar hänsyn till ett föränderligt medieekosystem, särskilt genom att korsa kulturella, nationella eller språkliga gränser och stärka samarbetet mellan olika regioner i Europa.
  2. Utveckling av innovativa och interaktiva online-verktyg för att skapa lösningar på befintliga och framtida utmaningar, bland annat desinformation.
  3. Utveckling av material och verktyg som möjliggör att medborgare utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till medier samt känner igen och på lämpligt sätt reagerar på desinformation.
  4. Utveckling av metoder för medie- och informationskunnighet som är anpassade till den föränderliga mediebilden, inkl manipulativa tekniker och AI-baserad medieproduktion.

Ansökningen ska ta hänsyn till medborgares deltagande och inkludering.

Budget för utlysningen 

Stödbudgeten för 2024 är 2 miljoner euro.
Maxbelopp som kan sökas är 500 000 euro (max 70% av projektbudget).

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnas preliminärt 26 okt 2023
Deadline för ansökan är
7 mars 2024 kl. 17.00. 

Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut