Kreativa Europa MEDIA
medialitteracy

Stöd till medie- och informationskunnighet

Projektmedlen tilldelas samarbetsprojekt som bidrar till erfarenhetsutbyte och till utveckling och användning av verktyg och material som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet. Målet är att motverka desinformation via falska nyheter (s.k. Fake News) eller ensidig information (genom s.k.filterbubblor).    

Vilka projekt får stöd?  

Arbetet sker i fleråriga, nära samarbetsprojekt med europeiska konsortier som skalar upp erfarenheter över nationella-, kulturella- och språkliga gränser och utifrån dessa kan utveckla verktyg och åtgärder för ökad medie- och informationskunnighet. Dessa aktiviteter ska täcka olika typer av medieleveransformer.

Vilka kan söka?  

Medel kan sökas av en internationell projektgrupp inom medie- och informationskunnighet, ett så kallat konsortium, med minst tre organisationer från tre europeiska länder som deltar i Kreativa Europas ramprogram. 

Målet är att främja policysamarbete och innovativa aktiviteter. Projektet ska bidra till diversitet, oberoende och pluralistiskt medielandskap samt till medie- och informationskunnighet och därmed stärka konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.  

Partnerskap kan inkludera kommersiella- och icke-kommersiella organisationer (privata och allmännyttiga), myndigheter (nationella, regionala och kommunala), internationella organisationer, universitet och högskolor, mediaorganisationer och -företag, forsknings- och teknologiinstitutioner, teknikleverantörer, experter inom mediekunnighet och/eller digitala medier, dess användning och kreativa processer, spridning, mediepåverkan, bedömning och/eller andra relevanta digitala tekniker.  

Budget för utlysningen 

I 2022 års utlysning om stöd till medie- och informationskunnighet kommer 2 400 000 euro att fördelas. Maxbelopp som kan sökas är 400 000 till 500 000 euro.   

Deadline för ansökan är 6 april 2022.  Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut