Kreativa Europa MEDIA
litteracy2023

Stöd till medie- och informationskunnighet

Projektmedlen tilldelas samarbetsprojekt som bidrar till erfarenhetsutbyte och till utveckling och användning av verktyg och material som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet. Målet är att motverka desinformation via falska nyheter (s.k. Fake News) eller ensidig information (genom s.k.filterbubblor).    

OBS! Handläggarorganisationen EACEA arrangerar informationsmöten om flera olika stöd, däribland detta. Mer info om dessa hittar du här.

Vilka projekt får stöd?  

Arbetet sker i fleråriga, nära samarbetsprojekt med europeiska konsortier som skalar upp erfarenheter över nationella-, kulturella- och språkliga gränser och utifrån dessa kan utveckla verktyg och åtgärder för ökad medie- och informationskunnighet. Dessa aktiviteter ska täcka olika typer av medieleveransformer.

Vilka kan söka?  

Medel kan sökas av en internationell projektgrupp inom medie- och informationskunnighet, ett så kallat konsortium, med minst tre organisationer från tre europeiska länder som deltar i programmet Kreativa Europa. 

Målet är att främja policysamarbete och innovativa aktiviteter. Projektet ska bidra till mångfald, oberoende och pluralistiskt medielandskap samt till medie- och informationskunnighet och därmed stärka konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.  

Partnerskap kan inkludera kommersiella- och icke-kommersiella organisationer (privata och allmännyttiga), myndigheter (nationella, regionala och kommunala), internationella organisationer, universitet och högskolor, mediaorganisationer och -företag, forsknings- och teknologiinstitutioner, teknikleverantörer, experter inom mediekunnighet och/eller digitala medier, dess användning och kreativa processer, spridning, mediepåverkan, bedömning och/eller andra relevanta digitala tekniker.  

Budget för utlysningen 

Maxbelopp som kan sökas är 500 000 euro.

Deadline för ansökan är 30 mars 2023 kl. 17.00.  Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut